שימו לב:אתרי 2017א בקורסי שנת השלמה לחשבונאות. נפתחו. גישה לדפי הקורסים מכאן
(21.8.16)