שימו לב: אתרי 2016ב בקורסי שנת השלמה לחשבונאות. נפתחו. גישה לאתרי הקורסים מכאן