שימו לב:אתרי 2016א בקורסי שנת השלמה לחשבונאות נפתחו. גישה לאתרי הקורסים מכאן
(25.8.15)