שלום רב,
האוניברסיטה הפתוחה תצא לחופשה מרוכזת בחנוכה בין התאריכים 8.12.15 - 11.12.15 (כולל).
במהלך החופשה המרוכזת מתקני האוניברסיטה הפתוחה יהיו סגורים, לא יתקיימו מפגשי הנחיה ולא ינתנו שירותים לסטודנטים.
הודעות על הסדרים חלופיים ישלחו בנפרד.
(15.11.15)