שימו לב: .ביום שלישי, 25.11.2014, החל מהשעה 21:45, ועד לשעה 04:00, יושבתו כלל שירותי האינטרנט באו"פ, לצורך עבודות תחזוקה
בזמן ההשבתה לא תהיה גישה לאתרי הקורסים, לשאילת"א, מערכת המטלות, ואתר הספרייה (24.11.14)