סקר הערכת קורס א2015 באוויר,השיבו והשפיעו! בין כלל המשיבים בכל קורסי האו"פ יוגרלו 10 מלגות בגובה של חצי שכר לימוד בסיסי לקורס! (11.1.15)


שימו לב:אתרי 2015ב בקורסי שנת השלמה לחשבונאות. נפתחו. גישה לדפי הקורסים מכאן