שימו לב:אתרי 2015א בקורסי שנת השלמה לחשבונאות. נפתחו. גישה לדפי הקורסים מכאן