על אודות

מרכז שה"ם (שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק) באוניברסיטה הפתוחה הוקם ב-1995 כגוף מקצועי, שאֵלֶּה יעדיו:

  • לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האו"פ בתחום שילוב הטכנולוגיה בהוראה מרחוק;
  • לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה מרחוק ואת חומרי הלימוד של האו"פ, ולהתאימם לעידן הדיגיטלי;
  • לפתח תובנות ומוּדעוּת בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באו"פ; להרחיב את הנגישוּת להשכלה גבוהה לכלל הציבור, ולתת לאוכלוסיות נוספות הזדמנויות לרכוש השכלה.

לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

  • פיתוח והפעלה של סביבת למידה באינטרנט המאפשרת להקים אתר עבור כל קורס, ולקיים באמצעותו תהליכי הוראה ולמידה מקוּונים ותקשורת מהירה ויעילה בין כל השותפים ללמידה.
  • העמדת תשתית טכנולוגית לשם קיום חלופות למפגשי הנחיה פנים-אל-פנים –מפגשי הנחיה חיים המועברים מאולפני הווידיאו של האוניברסיטה הפתוחה אל מחשבי הסטודנטים.
  • פיתוח והפקה של גרסאות דיגיטליות לספרי הלימוד המודפסים - ספרים דיגיטליים אינטראקטיביים, ספרים קוליים, וקורסים בווידיאו.
  • פיתוח והפקה של מגוון חומרי לימוד אינטראקטיביים תוך שימת דגש צילומי וידאו.
  • איתור טכנולוגיות חדשות וגישות פדגוגיות חדשניות, בחינתן, ניהול ניסויים לגביהן, והתאמתן למערך ההוראה והלמידה.
  • הדרכת אנשי סגל ההוראה אשר מיישמים טכנולוגיות שונות במסגרת הוראת הקורסים, הטמעתן של הטכנולוגיות בקִרבם, ותמיכה בהם.
אנשי המרכז עוסקים באפיון, בפיתוח, בבחינה, בהערכה, בהדרכה ובהטמעה של פתרונות פדגוגיים המבוססים על טכנולוגיה המיועדת לצרכים השונים, אשר נגזרים מפיתוח הקורסים האקדמיים והוראתם.