מחקרי הערכה, מאמרים ומצגות

בעמוד זה הפניות למאמרים ומצגות שהוצגו על-ידי חברי מרכז שה"ם בכנסים מקצועיים בארץ ובעולם, חלקם פורסמו בכתבי-עת אקדמיים.
בנוסף, מפורסמים כאן דוחות הערכה של פרויקטים טכנולוגים שמבוצעים בשה"ם, שהוערכו על-ידי המחלקה להערכה של האוניברסיטה הפתוחה.

טכנולוגיה בהוראה מרחוק באו"פ
ספרים דיגיטאליים וספרים קוליים    
פאר - פתיחת אוצרות רוח
שילוב ויקי בהוראה
בלוגים בהוראה
הוראה סינכרונית ווידאו בהוראה
אינטרנט - חברה, מידע, כלים
MOOC (Massive Open Online Courses) 

טכנולוגיה בהוראה מרחוק באו"פ

 • Ofra Haneman & Roy Yaroni. (2014) Custom administration and navigation tools, Presented at MoodleMoot 2014, Edinburgh, Scotland. England.   חדש 
  Presentation
 • Itay Ophir. (2011) Migrating to Moodle – A tailored solution, Presented at MootUK 2011, London, England.         
  Presentation
 • תמי נויטל. (2011). תהליכי הדרכה והטמעה של מערכת LCMS מבוססת מוודל באו"פ – פיילוט ראשון ולקחיו, מתוך כנס מיט"ל 2011, אוניברסיטת ת"א.  
  מצגת
 • איתי אופיר. (2011). תיאור ניהול ומהלך פרוייקט פתרון תפור של הטמעת סביבת הלמידה מוודל (Moodle) באוניברסיטה הפתוחה, מתוך כנס מיט"ל 2011, אוניברסיטת ת"א.  
  מצגת
 • רועי ירקוני. (2011). תיאור ניהול ומהלך פרוייקט פתרון תפור של הטמעת סביבת הלמידה מוודל (Moodle) באוניברסיטה הפתוחה, מתוך כנס מיט"ל 2011, אוניברסיטת ת"א.   
  מצגת
 • Yair, Y. (2010). E-Learning in Israel: A Case Study of Technology in Distance Higher Education: The Open University of Israel. In Demiray, U. (Editor) e-Learning Practices: cases on challenges facing e-learning and national development, institutional studies and practices (Vol. I). Eskisehir-Turkey: Anadolu University.
  Presentation

למעלה

 

ספרים דיגיטאליים וספרים קוליים

 • ד"ר צילי רז-ליברמן. (2013). ספרים דיגיטאליים: תחנות בדרך.... - הרצאה לנציגי המכללות המשתתפות ב"תכנית התקשוב הלאומית החדשה", מכון מופ"ת.  
  מצגת, וידאו, וידאו
 • Tal-Elhasid E. (2012) Award of Excellence for presentation "will eBooks Replace Printed Textbooks?" at New Media Consortium (NMC) summer Conference hosted by MIT in Cambridge, MA in June 2012. Based on evaluation results of the pilot and interactive presentation, the OUI eTextbook project was selected by the judges' committee for their award of excellence in the "Interactive" session.   
 • Zerachovitz Shlomit & Zuker Michal (2007). The Book is Talking to You - Using An Audio Version of the Course Textbooks to Support Learning, Proceeding of ITHET07 conference (June 2007, Kumamoto, Japan).
  full paper  Presentation

למעלה

 

פאר - פתיחת אוצרות רוח

 • יכין אפשטיין. (2010). פתיחת אוצרות רוח בעיני הסגל האקדמי מתוך כנס מיט"ל 2010, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
  מצגת מאמר
 • Tal-Elhasid E (2010). Free Access to E-Books and 'OER's at the Open University of Israel,  Paper presented at OCWC Global 2010 , Educational Policy and OpenCourseWare, Hanoi, Vietnam.
  Presentation
 • פרופ' יואב יאיר. (2009). קריאה אקדמית מספרים דיגיטליים ניידים מתוך יום העיון בנושא "הספר העברי: מן הקלף עד האינטרנט".
  המצגת
 • Tal-Elhasid E., Y. Yair, Meishar-Tal H. (2009) "Open Books": Free Opening of Academic E-Books, Audio-Books and Educational Resources at The Open University of Israel: Lessons from the First Year, Paper presented at e-society 2009, IADIS International association for development of the information society, Barcelona, Spain.
  Presentation
 • עדנה טל-אלחסיד. (2009). פא"ר. הרצאה בסמינר מחקר של מכון נטווז'ן לחקר האינטרנט באונ' תל-אביב, 22 באפריל 2009.
  המצגת
  לילך צ'רנוביץ, עדנה טל -אלחסיד, איתי הראבן ויואב יאיר. (2008). פרויקט פא"ר: גישה חופשית לספרים ולחומרי לימוד מקוונים באוניברסיטה הפתוחה. ספר הכנס מיט"ל 2008, עמ' 158-160.
  המצגת

למעלה

 

שילוב ויקי בהוראה

 • Meishar-Tal H., Tal-Elhasid E. and Yair, Y. (in Press) Implementing Wikis in higher education institutions: The case of the Open University of Israel, Book Chapter accepted.The book is planned to be published online and in paper format by Athabasca University Press as an Open Access publication (licensed under a Creative Commons License)
 • Meishar-Tal, H. and Gorsky, P. (in press) Wikis: What students do and don't do when writing collaboratively, Open Learning. Vol. 25.
 • מישר-טל ח., טל-אלחסיד ע. ויאיר י. (בדפוס) היבטים מערכתיים של הטמעת ויקי בהשכלה הגבוהה, בתוך: קורץ ג. וחן ד. (עורכים) שילוב טכנולוגיות ידע במערכת החינוך בישראל.
 • מישר-טל ח. (בדפוס) פיתוח והפעלה של מטלה לימודית שיתופית בהוראה מרחוק מקוונת , בתוך: קורץ ג. וחן ד. (עורכים) שילוב טכנולוגיות ידע במערכת החינוך בישראל.
 • מישר-טל חגית וטל-אלחסיד עדנה (2008) מתודולוגיה למדידה של שיתופיות בסביבות ויקי לימודיות,
  ספר הכנס מיט"ל 2008: "חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", אוניברסיטת חיפה, 6 באוגוסט 2008, עמ' 16-18.
 • Tal Hagit & Tal Edna. (2008). Measuring collaboration in educational wikis: a methodological discussion. Proceeding of ICL 2008, (September 2008, Villach ,Austria)
  Presentation
 • Tami Neuthal, Edna Tal-Elhasid, Hagit Tal (2008). Wikis in Academic Courses - Pedagogical and Institutional Aspects. 1st Seminar on use and creation of wikis in higher education, Alcala University.
  Presentation   video
 • Tal-Elhasid E. & Meishar-Tal H.,(2007).Models for activities, collaboration and Assessment in wiki in academic courses. Eden conference electronic proceedings. Naples, June 2007
  full paper   Presentation

 • Tal, Edna & Tal Hagit (2006). Collaborative Learning Environment in a Wiki. Wikimania 2006.
  Presentation
 • מישר-טל ח. וטל-אלחסיד ע. (2006), ויקי כסביבה ללמידה שיתופית מקוונת באוניברסיטה הפתוחה, ירחון משאבי אנוש גליון 225-6 בנושא: "השפעת האינטרנט, טכנולוגיות המיחשוב ויישומיהן על ניהול משאבי אנוש והדרכה", ספטמבר-אוקטובר 2006, 48-52.
  תקציר למאמר.

למעלה

 

בלוגים בהוראה

למעלה

 

הוראה סינכרונית ווידאו בהוראה

 • ד"ר רלי בריקנר (2011), שימוש בטכנולוגיות הווידיאו בהוראה האקדמית באו"פ: נקודת המבט של הסטודנטים, מתוך יום עיון של שה"ם והמחלקה להערכה והדרכה, מרץ, 2011.
  מחקר, מצגת, תקציר, וידאו
 • Yael Steimberg, Eva Guterman, Boaz Mermelstein, Relly Brickner, Yael Alberton, Ronit Sagi, Tsily Liebermann (2010). Students' Perspective on Teaching and Learning using Video Technology at the Open University of Israel, Proceeding of Diverse Conference, Portland, Maine, Usa.
  Presentation abstract
 • מיכל בצר-אמר. (2010). הכיתה הוירטואלית: תאור מקרה אוניברסיטה פתוחה. מתוך כנס מיט"ל 2010, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
  מצגת מאמר
 • ד"ר יעל שטימברג, אווה גוטרמן, בועז מרמלשטיין, ד"ר רלי בריקנר, יעל אלברטון, רונית שגיא (2010). הוראה ולמידה באמצעות טכנולוגיות הוידאו באוניברסיטה הפתוחה - נקודת המבט של הסטודנטים . (מחקר פיילוט). כנס צ'ייס 2010.
  מצגת מחקר מאמר וידאו
 • בועז מרמלשטיין, ד"ר יעל שטימברג וגבי חיון (2008). חי ומוקלט: משיעור חי לשיעורי VOD ובחזרה. ספר הכנס, מיט"ל 2008, עמ' 150.
 

אינטרנט - חברה, מידע, כלים

 

MOOC (Massive Open Online Courses)

 • תמי נויטל (2014), קורסים מקוונים פתוחים לציבור באו"פ , במסגרת המפגש המקוון "MOOC !? – למידה חובקת עולם", מכון מופ"ת – קישור ל דף האירוע (כולל הפניות להקלטה -  מדקה 34:00 -  ומצגת ההרצאה)

למעלה