למידה שיתופית

צוותי ההוראה של הקורסים באו"פ רשאים החל משנת 2008 לשלב במטלות הקורס מטלה מקוונת שיתופית - ממ"ש. תהליך הפיתוח והעיצוב של מטלות אלה מלווה ונתמך ביעוץ פדגוגי של צוות שה"ם.

הרעיון העומד בבסיס הגישה של למידה שיתופית הוא ש"למידה היא עניין בין-אישי לא פחות ממה שהיא תהליך תוך אישי" (גבריאל סלומון, 2000). על פי תפיסה זו, תפקודו של הפרט בתוך צוות שונה מתפקודו כשהוא פועל לבד. תהליך הלמידה גם הוא שונה: הוא מבוסס על החלפת דעות, עימות בין דעות, בחינת חלופות, בירור משמעויות וגיבושן , כל אלה אינם מתאפשרים בדרך כלל בלמידה עצמית. כאשר הלמידה אמורה לעסוק בבעיות הדורשות התיחסות להיבטים שונים של נושא, איסוף מידע בהיקף רחב או חיפוש אחר פתרון לבעיות מורכבות, הלמידה בצוותים עדיפה על למידה עצמית. ללמידה השיתופית תפקיד חשוב גם בהנעה של התלמידים ללמידה , היא מעוררת מוטיבציה ללמידה מתוך מניעים פנימיים ולא רק חיצוניים .

טכנולוגיות הלמידה המקוונות מאפשרות לראשונה לישם גישה של למידה שיתופית גם בלמידה מרחוק, שעד לפני עידן האינטרנט היתה מבוססת רובה ככולה על מודל של למידה עצמית:

  • הפורומים שבאתרי הקורסים משמשים סביבה מתאימה לפיתוח תהליכי למידה שיתופית מבוססי דיון. הדיונים מתקיימים סביב סוגיה מוגדרת שמעלה המנחה/מרכז ההוראה במטרה ללבן נושא על כל היבטיו, להציג טיעוני בעד/נגד, להביע דעה אישית ולשלב נסיון אישי והפניות למראי מקום מתאימים באינטרנט.
  • ויקיאופ, סביבת הוויקי של האוניברסיטה הפתוחה, משמשת כסביבה ליצירה משותפת של דפי אינטרנט על ידי הסטודנטים. הפעילויות המתקיימות בסביבה זו הן מגוונות, החל מבנייה משותפת של מילוני מונחים, מענה משותף על שאלות, תעוד שיעורים ע"י הסטודנטים ועבודות חקר בקבוצות.
  • ישומי גוגל המקוונים , כגון Google docs ו- Google spreadsheet גם הם משתמשים כסביבות להפעלה של פעילות למידה שיתופית. סביבות אלו דומות לישומים המשרדיים המוכרים, מעבד התמלילים והגליון האלקטרוני, אך מאפשרים עריכה שיתופית של המסמכים ע"י משתמשים שונים וממקומות שונים. ישומי הגוגל נותנים חיווי למשתמש על נוכחותם של משתמשים אחרים בסביבה ומאפשרים למשתמשים שעובדים בו זמנית על מסמך לקיים דיון סינכרוני המלווה את העריכה.
  • בלוגים הם כלי נוסף המאפשר הפעלה של פעילות שיתופית, המבוססת על מתן משוב. הבלוג משמש אמנם לכתיבה אישית רפלקטיבית, במתכונת יומן כרונולוגי, אך יחד עם זאת מאפשר לקהל הקוראים להתיחס למידע שמפרסם בעל הבלוג באמצעות הוספת תגובות. מנגנון הכתיבה והמשוב מאפשר ליצור למידה דיאלוגית מתמשכת המבוססת על משוב מעצב מהמנחה או משוב עמיתים.

לקריאה נוספת: