תמיכה ועזרה

לרשותם של צוותי ההוראה עומדים יועצים ותומכים המסייעים בהיבטים שונים של שילוב התקשוב בהוראה:

תמיכה והדרכה טכנית

מוקד משוב אחראי על התמיכה הטכנית השוטפת בהפעלת סביבת הלמידה (אתרי הקורסים), מערכת המטלות, הפעלה או תקלות בכלים השונים ובטיפול בסיסמאות.
מלווים אישיים משה"ם מוקצים למרכזים או רכזי תקשוב שעברו הדרכות בסיסיות בניהול אתרי הקורסים (לרשימת המלווים) כדי לסייע בארגון וניהול האתרים.

כיצד פונים למוקד משו"ב?


השתלטות על מחשב מרחוק - משמש לתמיכה בתקלה טכנית. יש ללחוץ על קישור זה רק בהוראת תומך טכני של האו"פ.

 

יעוץ דידקטי למרכזי הוראה

הצוות הפדגוגי במרכז שה"ם מופקד על הסיוע וההדרכה בפיתוח הדידקטי של אתרי הקורסים ושילובם בתהליכי הוראה. הצוות תומך ומייעץ גם בכל הקשור להוספת תכנים ייחודיים או שימוש בטכנולוגיות חדישות בקורס.
מרכזי הוראה או מנחים שמונו על ידם מוזמנים להשתתף בסדנאות הכשרה מרוכזות של מרכז שה"ם.

 

אחראי טכנולוגיות מחלקתיים

מרכזי הוראה מנוסים במחלקות האקדמיות המשמשים כגורם מקשר בין שה"ם ויחידת המחשב לבין צוותי ההוראה: הם מקבלים ומעבירים עדכונים, יכולים לסייע ולהדריך עמיתים בשעת הצורך בהפעלת אתרי הקורסים, למשל, ומשתתפים לעתים בקבוצות חשיבה והתנסות ראשונית בפרויקטים נסיוניים.
רשימה מעודכנת של אחראי הטכנולוגיות המחלקתיים.

 

כלי עזר מקוונים

אתר צוותי הוראה

באתר עזרה ומדריך למשתמש מצוי מידע רב אודות השימוש בסביבת הלמידה. לרשות צוותי ההוראה עומד גם פורום לתקשורת בינם לבין עצמם ועם אנשי שה"ם.
מרכזי הוראה יוכלו להיעזר במידע שנמצא ב"ניהול אתרי קורסים"

עזרה באתרי הקורסים

באתרי הקורסים יש גישה ישירה לדפי עזרה:
למדריך אפשר לגשת דרך כפתור "עזרה" הממוקם בחלק העליון של דף הבית של הקורס.

מדריכים מקוונים

באו"פ קיימים מדריכים מקוונים למערכות ולכלים שונים המסייעים ללמידה.
לנוחותכם, הנה הפניות לשירותים הנפוצים ביותר:

למעלה