סביבת למידה חדשה באו"פ - אוֹפָּל, המבוססת על סביבת ה- Moodle

לצפיה במערכת אוֹפָּל (כניסה לבעלי הרשאות בלבד מתוך האו"פ)

לוח זמנים למעבר

  •   פברואר- אוקטובר 2012: סמסטר 2012ב , 2012ג, 2013א - מעבר הדרגתי של כלל הקורסים באוניברסיטה לסביבת הלמידה אופל.
  •   יולי 2011 (סמסטרים 2011ג-2012א) - הרחבת הפיילוט לכ- 150 קורסים, ובמקביל שיפור המערכת לאור לקחי הפיילוט.
  •  מרץ 2011 (סמסטר 2011ב) - פיילוט ראשון – 18 קורסים
  •   מחצית שנייה שנת 2010 - איפיון ופיתוח: התאמת סביבת מווּדל הבסיסית לצורכי האו"פ ופיתוח תוספות ייחודיות.
  •   מחצית ראשונה שנת 2010 - הכנה: מיפוי צורכי האו"פ והמחלקות האקדמיות, ואיפיון הכלים הטכנולוגים כמענה לצרכים.