פיתוח פדגוגי, הטמעה והדרכה

הצוות הפדגוגי במרכז שה"ם, עוסק בפיתוח פדגוגי של תהליכי הוראה ולמידה משולבי טכנולוגיות. הצוות מטמיע פיתוחים אלו במערך ההוראה-למידה של האוניברסיטה, באמצעות הדרכת צוותי ההוראה. הצוות הפדגוגי במרכז שה"ם, עורך ניסויים לבחינת גישות טכנו-פדגוגיות חדשות, מוביל פרויקטים ייחודים, מאפיין מערכות טכנולוגיות, ומלווה את התהליכים במחקר והערכה.

פיתוח כלים ואסטרטגיות הוראה משולבות תקשוב

הצוות הפדגוגי של שהם קשוב מאוד לצרכים של חברי הסגל האקדמי (מפתחי הקורסים ומרכזי ההוראה) הצוות משתף פעולה עם הסגל האקדמי במטרה לתת מענה פדגוגי-טכנולוגי לצרכים המתעוררים בתהליך ההוראה. יחד ממפים את דרישות הקורס, חומרי הלימוד, המטלות, המיומנויות הנדרשות מצד הלומדים, אופי הבחינה, ומנתחים את הצרכים והקשיים שמתעוררים אצל הסטודנטים במהלך הסמסטר. במידת הצורך מתאימים חברי הצוות הפדגוגי פתרונות פדגוגיים, לעיתים כבסיס לדגם הוראה חדש, המלווים בכלים טכנולוגיים יעודיים. קורה, והפתרון המוצע אינו מצריך התערבות טכנולוגית ומבוסס על המלצה לשינוי בתהליך ההוראה או בחומר הלימוד. הפתרונות הטכנולוגיים מוצעים מתוך מגוון כלים שמפותחים בשה"ם, כלים שנרכשים מחברות מסחריות או כאלה המבוססים על מערכות קוד פתוח. רוב הכלים החיצוניים הנמצאים בשימוש באו"פ הותאמו על-ידי צוות הפיתוח הטכני בשה"ם הן לצרכי ההוראה והן למערכת ההרשאות והמערכות האדמיניסטרטיביות של הארגון.
בכנס מיט"ל 2011 הציגה תמי נויטל משהם, תהליכי הדרכה והטמעה של מערכת MOODLE באו"פ.
המאמר המלא,   מצגת מלווה, ההרצאה המוקלטת

ניסויים בטכנולוגיות חדשות

כדי להבטיח שמערך ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, יעמוד תמיד בחזית הקדמה הטכנולוגית-פדגוגית, הצוות הפדגוגי של מרכז שהם, מתעדכן בהתמדה בחידושים בתחום הטכנולוגיה הלימודית בארץ ובעולם, באמצעות השתתפות בכנסים, סדנאות, ופורומים מקצועיים. הצוות מביא חידושים אלו ליישום במערך ההוראה באוניברסיטה, לאחר תהליך של בחינה, התנסות והסקת מסקנות. כל פתרון פדגוגי-טכנולוגי חדש המוצע בשה"ם לצוותי ההוראה, מלווה בהרצת ניסוי במספר מצומצם של קורסים במטרה לבחון את התאמתו למטרות שהוצבו. השתתפות בניסוי מוצעת למרכזי הוראה שמביעים ענין ומוטיבציה, והם מקבלים הדרכה וליווי אישי מחברי הצוות הפדגוגי, במהלך הוראת הקורס. הצוות הפדגוגי מלווה כל ניסוי בהערכת התהליך: הוא עורך סקר סטודנטים לבדיקת שביעות רצונם מהמודל הפדגוגי וממידת הנוחות של השימוש בכלי, הצוות עורך ראיונות עומק עם סטודנטים וצוות ההוראה, הצוות בוחן את אופני השימוש והיקפי השימוש . בסוף התהליך, באם הפיילוט הוכתר "בהצלחה" (כלומר הושגה המטרה הראשונית ודוח הערכה מצביע על תוצאות חיוביות), הצוות יפעל להרחבת השימוש בכלי החדש. הצוות יציג בפני חברי סגל הוראה נוספים את המודל או הטכנולוגיה, וימליץ ליישם אותו בקורסים נוספים.

תמי נויטל מהצוות הפדגוגי של שהם, הציגה בכנס צ'ייס 2012, מחקר שערכה יחד עם אינה בלאו מהאווניברסיטה הפתוחה, בנושא: "קהילת ידע מקצועית בטכנולוגיות למידה בטוויטר — ניתוח רשתות".
המאמר המלא,  מצגת מלווה

בכנס צ'ייס 2009 הציגה תמי נויטל מהצוות הפדגוגי של שהם (יחד עם אינה בלאו ונילי מור) מחקר בנושא: "בלוגים לימודיים: אינטראקציה בין-אישית וקבוצתית".
המאמר המלא,  מצגת מלווה, ההרצאה המוקלטת

בכנס צ'ייס 2008 הוצג מאמר בנושא הטמעת טכנולוגית הוויקי באוניברסיטה הפתוחה:
המאמר המלא,  מצגת מלווה, ההרצאה המוקלטת


הטמעה והכשרת צוותי הוראה

הצוות הפדגוגי פועל במגוון דרכים להעמקת המודעות ולהטמעת השימוש בטכנולוגיות לצרכי הוראה ולמידה:
 • סדנאות הדרכה - כחלק מהכשרתם לעבודה באו"פ, מוזמנים צוותי ההוראה להדרכות בתחומים שונים: תפעול סביבת הלמידה המתוקשבת "אופוס" (בשיתוף המדור לתמיכה והדרכה ביחידת המחשב של האו"פ), היבטים מתקדמים בניהול אתר קורס, פיתוח מטלות שיתופיות, שילוב וידיאו בהוראה, עיצוב חמרי הוראה ועוד. תכנית ההדרכה גמישה ומותאמת ללוח הזמנים האקדמי.
  הדרכות שה"ם בשנת הלימודים הנכחית
 • ליווי אישי דידקטי - מרכז הוראה חדש מקבל ליווי אישי בסמסטר הראשון בשילוב טכנולוגיות בהוראת הקורס ובפרט בהקמת אתר לקורס. הליווי האישי משלים את ההכשרה הקבוצתית תוך התמקדות בצרכים הייחודיים של הקורס ובמידת המיומנות הטכנולוגית של מרכז הקורס. הליווי האישי הוא מרכיב משמעותי במערך ההדרכה מכיוון שהוא מותאם לצרכים הייחודיים של הקורס, צוות ההוראה והסטודנטים.
 • אתר לצוותי הוראה מתקשבים - מרכז שהם מקים ומנהל אתרי אינטרנט, עבור צוותי ההוראה המתקשבים. האתרים משמשים מסגרת לעדכון והעברת מידע בין מרכז שה"ם לצוותי ההוראה בכל הקשור לפעילות אקדמית מבוססת טכנולוגיה. באתרים מספר מדריכים מקוונים הכוללים הכוונה, ייעוץ והצגת רעיונות לשילוב פעילויות מקוונות באתרי הקורסים וקישורים לדוגמאות נבחרות. באתר פורום המיועד לתקשורת שוטפת בין שה"ם וסגל ההוראה המתקשב וכן לצורך שיתוף והחלפת רעיונות בין צוותי ההוראה לבין עצמם.
   מורשים בלבד האתר אודות מערכת אופוס פתוח לצוותי ההוראה של האוניברסיטה בלבד.
  האתר אודות מערכת אופל "ניהול אתרי קורס", פתוח לכל.
  האתר "עזרה ומדריך למשתמש " במערכת אופל, פתוח לכל ומיועד גם לסטודנטים.
 • סמינר שה"ם וימי עיון - מרכז צ'ייס ושה"ם מקיימים אירועים שמטרתם להציג בפני אנשי האו"פ וסגל ההוראה את העשייה בארץ ובעולם בתחום טכנולוגיות הלמידה.
 • עלון מקוון - המתאר ניסויים שנעשים במרכז, מספר על חידושים טכנולוגיים, מציג מחקרים ומאמרים שנכתבו ע"י אנשי סגל מהאוניברסיטה, ובעיקר מביא סיפורים מהשטח - התנסויות של סגל ההוראה בתקשוב.

 לרשימת חברי הצוות הפדגוגי

 

 
מורשים בלבד הכניסה לקישור זה אפשרית לבעלי הרשאות מתאימות בלבד