ספרים דיגיטליים ניידים (סד"ן)

פיילוט סד"ן א' - סטודנטים לומדים בעזרת מכשירים דמויי קינדל

מנהלת הפרויקט ד"ר צילי רז-ליברמן
מנהל טכנולוגי: בני זקס

בשנת הלימודים תשע"א (2010-2011) הופעל פיילוט סד"ן א', שבמסגרתו קיבלו סטודנטים מתנדבים משני קורסים את ספרי הלימוד בקורס על גבי מכשירים דמוי קינדל של חברת Bookware. החברה סיפקה לאו"פ את המכשירים הניידים, ביצעה את המרת הטקסטים למכשירים, וכן פיתחה עבור האו"פ את תוכנת הקריאה המאפשרת דפדוף בטקסט וביצוע פעולות לשיפור חוויית הקריאה (חיפוש, סימון והוספת הערות).

סד"ן א' – סטודנטים לומדים מספרים ניידים

בשלושת הסמסטרים של שנת הלימודים תשע"א הוצע לסטודנטים בשני קורסים הנלמדים במסגרת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת - "ג'נוסייד (רצח עם) " ו"זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים" – להשתתף בניסוי. לא הייתה מגבלה טכנית על ההשתתפות בניסוי, מכיוון שהספרים הניידים אינם תלויים בתשתיות מיחשוב, אינם דורשים חיבור לאינטרנט, ואינם זקוקים לציוד מיחשוב נלווה. התנאי היחיד שהוצג למשתתפים בניסוי היה סיום שלושה קורסים לפחות באו"פ, על מנת שנוכל לקבל מהם משוב לגבי קריאה מסֵפֶר לימוד רגיל בהשוואה לקריאה מסד"ן. הסטודנטים הראשונים שהגיבו לפנייה נבחרו להשתתף בניסוי. בסך הכל השתתפו בניסוי לאורך שנת הלימודים תשע"א 115 סטודנטים.

הסטודנטים שהשתתפו בניסוי קיבלו בהשאלה את הספרים הניידים עם ספרי הקורס, ובקורס "ג' נוסייד" הם קיבלו גם גרסה קולית של הספרים. במקביל נשלחו לסטודנטים גם הספרים המודפסים, וזאת כדי להימנע מאפשרות של הכשלת סטודנטים בקורס, אם יהיו כאלה שהטכנולוגיה לא תתאים להם.
הניסוי לוּוה בתמיכה טכנית של נציגי חברת Bookware, אשר התבצעה באמצעות פורום תמיכה שנפתח באתר הקורס.

למעלה

הערכת הניסוי

הניסוי לוּוה במחקר הערכה, בשיתוף של מרכז שה"ם והמחלקה להערכה ולהדרכה באו"פ, במטרה ללמוד על נוחות הקריאה מהספרים הניידים, על סגנון הלמידה, ועל קלות התפעול של המכשירים. הערכת הפרויקט הייתה תנאי להשתתפות בניסוי - הסטודנטים התבקשו לענות לשאלונים, להש יב לשאלות במסגרת ריאיון טלפוני, ולהשתתף במפגש מיקוד. בתחילת הדרך, כתנאי לקבלת המכשיר, הם התבקשו לענות על שאלון מקדים, שבדק בעיקר את הרגלי הקריאה שלהם, את ציפיותיהם מהשימוש בסד"ן, ואת הידע שלהם על ספרים דיגיטליים באופן כללי. במהלך הסמסטר ענו הסטודנטים על שאלוני הערכה נוספים, בכתב או באמצעות ריאיון טלפוני, שאלונים שהתייחסו למידת השימוש בסד"ן, לאופן השימוש בו, לעמדות כלפי השימוש, ולשביעות רצון כללית, ואף איפשרו העלאת הצעות לשיפור.
בנוסף נאספו נתונים (log file) מהמכשירים, אשר מציגים את פעילות הסטודנטים בפועל. הנתונים כוללים מידע כמותי, כגון מספר דפים בהם דפדפו הסטודנטים, זמן ה"עצירה" בכל עמוד, כמות הסימניות שנוצרו, כמות הערות שנכתבו וכדומה.

לצפייה בדו"ח ביניים לחצו כאן


למעלה