ספרים דיגיטליים ניידים (סד"ן)

פיילוט סד"ן ב' - סטודנטים לומדים עם iPad

מנהלת הפרויקט ד"ר צילי רז-ליברמן
מנהל טכנולוגי: בני זקס

בסמסטר 2012א הורחב הפיילוט, ו- 20 מכשירי iPad שהשאילה לאוניברסיטה חברת iDigital נמסרו לסטודנטים אשר למדו בקורס ג'נוסייד (רצח עם).
השידרוג מסד"ן א' לסד"ן ב' מתבטא לא רק בסוג המכשיר המושאל לסטודנטים. בעוד שפיילוט סד"ן א' התמקד רק בספר הלימוד בקורס, הרי שבפיילוט סד"ן ב' נהנים הסטודנטים מגישה לסביבת הלמידה כולה - הם יכולים להיכנס לאתר הקורס, להשתתף בשיעורי הווידאו החיים ב"אופק", וכן לצפות בהקלטות לאחר השיעור החי, להאזין לספרים קוליים, וכמובן - לקרוא בספרי הלימוד הדיגיטליים של הקורס.
 

לקריאה נוספת:

למעלה