צפיה בסרטי וידאו (שידורי אופק) באתרים של האוניברסיטה הפתוחה - תקלות נפוצות


1. הסרט לא ניתן לצפיה, או ניתן לצפיה אך אין קול
2. התמונה הפוכה, בצבע ירוק, או מעוותת
3. קיטועים בצפייה או אגירה חוזרת (Buffering)
4. הסרט לא נמצא
5. פרוטוקול לא נתמך
6. לא ניתן לצפות בסרטים בקורסים "להבין סרטים" "מבוא לסוציולוגיה"
7. לא ניתן לצפות בסרטים בדפדפנים אחרים (שאינם Explorer)
8. בעיות צפייה במקינטוש


 

1. הסרט לא ניתן לצפיה, או ניתן לצפיה אך אין קול

בעיה זו עלולה להגרם ממספר סיבות:

1.1. נגן המדיה חסר או לא מעודכן:

  • כדי לצפות בסרטי אופק, גרסת נגן המידה (Windows Media Player) צריכה להיות 9 ומעלה.
  • כדי לבדוק איזו גרסה מותקנת במחשב שלכם, פתחו את נגן המדיה, בשורת התפריטים לחצו על Help, ומתוכו בחרו באפשרות About Windows Media Player.
וודאו כי הגרסה שאתם מתקינים, תואמת לגרסת מערכת ההפעלה שלכם.

1.2 התקנת מקודדים:

כדי לצפות בסרט שצולם בטכנולוגיה ישנה, יש צורך בהתקנת מקודדים מתאימים .
ישנם שני מקודדים שהתקנתם עשויה לסייע בפתרון הבעיה:

1.3 במחשב מותקן נגן DVD:

במקרים מסוימים התקנה של נגן DVD עלולה גם היא לשבש את הקול (השתקה שלו או יצירת "קול של גמדים") בסרטים.
לפתרון הבעיה בצעו את הפעולות הבאות:

  • בנגן המדיה לחצו על תפריט כלים (Tools).
  • בחרו באפשרויות (Options).
  • בחרו בלשונית DVD, ולחצו על מתקדם (Advanced).
  • בתפריט שנפתח, בחרו באפשרות Output ובתפריט המשנה As is, בחרו באפשרות 2/0 – stereo.
  • לחצו על החל (Apply) ולחצו OK עד לסגירת כל החלונות.

ייתכן כי סוג ה – DVD  המותקן אצלכם לא יאפשר את פתרון התקלה באמצעות הנחיות אלה, יש לקרוא בעיון את דפי העזרה של נגן ה-DVD, או לחלופין לנסות להסירו מן המחשב.

למעלה

 

2. התמונה הפוכה, בצבע ירוק, או מעוותת

לפתרון אפשרי של התקלה, בצעו את ההנחיות הבאות:

1. פתחו את Windows Media Player.
2. בשורת התפריטים (אם אינה מוצגת, לחצו CTRL+M), פתחו את תפריט כלים (Tools), ומתוכו לחצו על אפשרויות (Options).
3. עברו ללשונית ביצועים (Performance).
4. תחת האצת וידאו (Video Acceleration), הורידו את האצת הוידאו - ללא (None):


5. לחצו על הלחצן מתקדם (Advanced).
6. ייפתח החלון הבא:
7. בחלון זה וודאו כי האפשרויות הבאות אינן מסומנות:
  • השתמש במעבד עירבול ווידאו (Use video mixing renderer).
  • השתמש בהיפוך YUV (Use YUV flipping).
  • השתמש בהיפוך RGB (Use RGB flipping).
  • השתמש במשטחים ראשיים (Use primary surfaces).
לחצו אישור (OK) עד ליציאה ממסך האפשרויות ונסו להפעיל את הסרט שנית.

למעלה

 

3. קיטועים בצפייה או אגירה חוזרת (Buffering)

איכות הצפייה בסרטים (שטף, חדות התמונה והקול) תלויה במהירות החיבור לאינטרנט ובעומס אצל ספק האינטרנט. אם הצגת הסרט נתקעת או נקטעת, או אם מתקבלת הודעה על אגירה (Buffering) חוזרת, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

3.1 בדקו את נתוני החיבור שלכם לרשת האינטרנט, השתמשו בדף בדיקת דרישות מערכת.
3.2 אם נתוני החיבור לרשת תקינים, בצעו את הפעולות הבאות:

 • פתחו את Windows Media Player.
 • בשורת התפריטים (אם אינה מוצגת, לחצו CTRL+M), פתחו את תפריט כלים (Tools), ומתוכו לחצו על אפשרויות (Options).
 • עברו ללשונית ביצועים (Performance).
 • ייפתח החלון הבא:
  • תחת אגירת רשת (Network Buffering), וודאו כי האפשרות אגור...(Buffer) מסומנת.
  • הגדירו אגירה של 30 שניות תוכן (Seconds of content).
  • לחצו אישור (OK) עד ליציאה ממסך האפשרויות
  • סגרו את דפדפן האינטרנט, פתחו שוב את הדף בו משולב הסרט ונסו להפעיל את אותו שנית.

למעלה

 

4. הסרט לא נמצא

אם הסרט לא נפתח, ובצדו הימני העליון של המסך מופיעה הודעה הסרט לא נמצא, תקלה זו יכולה להגרם בשל מספר סיבות. להלן פירוט הפתרונות האפשריים:

4.1 התקנת מקודדים

ישנם שני מקודדים שהתקנתם מסייעת בפתרון הבעיה:

4.2 הוספת אתרי האוניברסיטה הפתוחה לאתרים מהימנים

הגדירו את http://telem.openu.ac.il כאתר מהימן. לשם כך, בצעו את הפעולות הבאות:
  • בתוך הדפדפן, פתחו את התפריט כלים (tools), ובחרו באפשרויות אינטרנט (Internet Options).
  • עברו ללשונית אבטחה (Security) ובחרו באתרים מהימנים (Trusted Sites).
  • לחצו על הלחצן אתרים (Sites):
  • ייפתח החלון הבא:
  • בשורת הכתובת, הוסיפו את הכתובת הבאה: http://telem.openu.ac.il
  • וודאו כי האפשרות Require Server Verification (https:)אינה מסומנת.
  • לחצו על הוספה (Add). הכתובת תתווסף לחלון האתרים.
  • לחצו על סגור (Close).
  • לחצו אישור (OK) עד לסגירת כל החלונות.

למעלה

4.3 נטרול חסמים

  • ניתן לנסות להעלות את הסרט על ידי לחיצה בו זמנית על מקש ה – Ctrl במקלדת, ועל הקישור להפעלת הסרט. לחיצה על Ctrl מנטרלת חסימות אשר נגרמות בשל סרגלי כלים והרחבות נוספות המותקנות על הדפדפן.
  • ביטול חוסם הפריטים המוקפצים:
   • בתוך הדפדפן, פתחו את התפריט כלים (Tools) ובחרו ב - חוסם הפריטים המוקפצים.
   • בתפריט המשנה שייפתח, בחר ב - בטל את חוסם הפריטים המוקפצים (Turn Off Pop-up Blocker).
  • נטרול הרחבות דפדפן:
   מרבית סרגלי הכלים הנוספים וההרחבות אותם ניתן להתקין על הדפדפן, מכילים בתוכם חסמים שונים, אשר אמורים למנוע מפרסומות ודפי אינטרנט בלתי רצויים לעלות באופן בלתי מבוקר על מסך המחשב, אולם סרגלי כלים והרחבות אלה עשויים לחסום פתיחה של דפים שברצונכם להציג, ולכן יש לנטרל אותם. שימו לב – הנטרול הוא זמני, וניתן להפעיל מחדש את סרגלי הכלים וההרחבות.
   כדי לנטרל את סרגלי הכלים הנוספים, בצעו את הפעולות הבאות:
  • בתוך הדפדפן, פתחו את התפריט כלים (tools), ובחרו ב - ניהול הרחבות (Manage add-ons). יפתח חלון ניהול ההרחבות:


  • כל סרגל כלים המסומן כ - Toolbar עשוי לגרום לבעיה, כאשר סרגלי הכלים הבאים ידועים כבעיתיים: MSN Toolbar, Yahoo Toolbar, Smiley Center, Google bar, רדיו ישראל, סוגי Anti Virus שונים.
  • לנטרול סרגל כלים, סמנו אותו ברשימת ההרחבות (Google בדוגמה הנ"ל), ולחצו על הלחצן לא פעיל (Disable).
  • בצעו פעולה זו עבור כל סרגל כלים או הרחבה נוספת המותקנים על הדפדפן שלכם. הקפידו לא לנטרל הרחבות של Windows וכן Java.
  • סגרו את כל חלונות הדפדפן הפתוחים, היכנסו שנית, ונסו להפעיל את הסרט.

למעלה

4.4 נטרול אנטי-וירוס

הגדרות אבטחה המופעלות באנטי-וירוס המותקן על המחשב שלכם, עלולות למנוע את הצגת הסרט. ניתן לנטרל את האנטי-וירוס ולבדוק אם הסרט עולה.
עבור כל סוג אנטי-וירוס אופן הנטרול שונה, ולכן לא נוכל לפרט כיצד לנטרל אותו. ממומלץ לעשות פעולה זאת על ידי משתמש מנוסה בלבד או טכנאי מחשבים. שימו לב! המחשב אינו מוגן ללא  תוכנת האנטי וירוס ויש לפעול בדרך זו כפתרון זמני בלבד!

4.5 הגדרות נתב (Router)

אם אתם מחוברים לרשת האינטרנט דרך רשת ביתית, אשר עושה שימוש בנתב (Router), ייתכן כי הגדרות Firewall על הנתב, חוסמות את עליית הסרט.
נסו לחבר את המודם ישירות למחשב, ובדקו אם הסרט עולה. אם פתרון זה אינו מסייע, או שאינכם יכולים לחבר את המודם ישירות, פנו לספק האינטרנט שלכם, כדי לבחון אם מופעל ה Firewall בנתב שלכם, ובמידת הצורך גם לנטרל אותו.
במקרים מסוימים מופעל Firewall על החשבון שלכם אצל הספק עצמו, או מופעל עליו סינון מסוג אחר. גם במקרה כזה עלולה להופיע בעיה בצפיה.

4.6 שינוי הגדרות אבטחת משתמש (UAC) ב – Windows Vista ו –Windows 7

פירוט ההודעה שמתקבלת:
‏‏ל- Windows Media Player אין אפשרות למצוא את הקובץ. אם אתה מנסה להפעיל, לצרוב, או לסנכרן פריט הנמצא בספריה שלך, ייתכן שהפריט מצביע על קובץ שהועבר, נמחק או ששמו שונה.
הגדרות אבטחה של מערכת ההפעלה עשויות להגביל את העלאת הסרט. להורדת רמת אבטחת המשתמש, בצעו את הפעולות הבאות, שימו לב להנחיות על פי מערכת ההפעלה המותקנת על המחשב שלכם:

למשתמשי Windows 7:
  • לחצו על התחל, והקלידו בשורת החיפוש UAC:

למעלה

 • בחלון תוצאות החיפוש, בחר באפשרות שנה הגדרות אבטחת משתמש (Change User Account Control Settings)
 • בחלון שייפתח, גרור את ידית הגרירה ל– אל תודיע אף פעם (Never Notify):
 • לחצו אישור (OK) לסגירת כל החלונות, ובצעו אתחול למחשב.

למעלה

למשתמשי Windows Vista:

 • לחצו על התחל, ומתוך התפריט פתחו את לוח הבקרה (Control Panel):

 • בחלון שנפתח, לחצו על הקישור חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה (User Accounts and Family Safety):
 • בחלון שנפתח, לחצו על הקישור חשבונות משתמשים (User Accounts):
 • בחלון שנפתח, לחץ על הקישור הפעלה או ביטול של בקרת חשבון משתמש (Turn User Account Control on or off):
 • בחלון שנפתח, הסר את ה-V מתיבת הסימון השתמש בבקרת חשבון משתמש (UAC) כדי לסייע בהגנה על המחשב שלך (Use User Account Control (UAC) to help protect your computer):
 • לחצו אישור (OK) לסגירת כל החלונות, ובצעו אתחול למחשב.

למעלה

 

5. פרוטוקול לא נתמך

במצב שבו מתקבלת ההודעה "Windows Media Player אינו תומך בפרוטוקול שצוין", יש לוודא שהנגן מוגדר לתמוך בפרוטוקול HTTP ו- TCP.

5.1 בדיקת הגדרות פרוטוקולים

כדי לבדוק את הגדרות הפרוטוקול, בצעו את הפעולות הבאות:
  • פתחו את Windows Media Player.
  • בשורת התפריטים (אם אינה מוצגת, לחצו CTRL+M), פתחו את תפריט כלים (Tools), ומתוכו לחצו על אפשרויות (Options).
  • עברו ללשונית רשת (Network).
  • ייפתח החלון הבא:

  • לצפייה בשידור החי, וודאו כי האפשרויות הבאות מסומנות:
  • TCP
  • HTTP
  • לצפייה בהקלטות בלבד, וודאו כי האפשרות HTTP מסומנת.
שימו לב! במצב בו מסומנת רק האפשרות HTTP, לא ניתן לצפות בשידור החי.
לצפייה בשידור החי, יש לסמן גם את האפשרות TCP.
  • לחצו אישור (OK) עד ליציאה ממסך האפשרויות ונסו להפעיל את הסרט שנית.

למעלה

5.2 תקלה בתיקיית הפרוטוקולים של Windows Media Player

תקלת שידור הנובעת מבעיית פרוטוקולים, כפי שהוגדרה בסעיף הקודם, עלולה להתרחש בשל בעיה בקובץ הפרוטוקולים.
כדי לפתור את הבעיה, בצעו את הפעולות הבאות:
למשתמשי Windows XP:
בנתיב הבא:
C:\documets and settings\USERNAME\local settings\application data\Microsoft\Windows Media
מחקו את תיקיית ההגדרות, שם התיקייה בהתאם לגרסת ה – Media Player המותקנת על המחשב שלכם.
למשתמשי Windows Vista/Windows 7:
בנתיב הבא:
C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Microsoft\WindowsMedia
מחקו את תיקיית ההגדרות, שם התיקייה בהתאם לגרסת ה – Media Player המותקנת על המחשב שלכם.

לאחר מחיקת התיקייה, נסו להפעיל את הסרט שנית.

5.3 The specified protocol is not support

 אם כלל לא מוגדרים פרוטוקולים ב – Windows Media Player, כמו בדוגמה הבאה:

יש להגדיר אותם מחדש.
לשם כך, בצעו את הפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Start (התחל) במחשב שלכם.
  • פתחו את פקודת Run (הפעל).
  • בחלונית שנפתחה הקלידו CMD:
  • בחלונית CMD  שנפתחה, הקלידו את הפקודה:regsvr32 wmnetmgr.dll (הקפידו על רווח בין המילים) ולחצו על OK (אישור).
  • סגרו את חלון ה – CMD, ונסו להפעיל את הסרט שנית.

למעלה

 

6. לא ניתן לצפות בסרטים בקורסים "להבין סרטים" "מבוא לסוציולוגיה" ‏

הבעיה מופיעה במספר קורסים כמו: להבין סרטים, כמו גם במבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה וקורסים שונים במתמטיקה.
חלק מהסרטים הישנים, בני שנתיים או יותר, נדגמו במקודד (Codec) קול ישן שנקרא ACELP.net.
מקודד זה אינו כלול יותר בקבצי העדכון של מיקרוסופט, ולכן לא ניתן לצפות בחלק מהסרטים בגרסאות מתקדמות של Windows Media Player.
כדי לפתור את התקלה התקינו את המקודד ACELP מהקישור שנמצא בדף ההתקנות.

שימו לב! עליכם להיות בעלי הרשאת "מנהל" (Administrator) על המחשב כדי שניתן יהיה להתקין את המקודד.

למעלה

 

7. לא ניתן לצפות בסרטים בדפדפנים אחרים (שאינם Explorer)

סרטי הוידאו של האו"פ נפתחים גם בדפדפנים שונים מאינטרנט אקספלורר, כמו Firefox, Chrome וכדומה. בדפדפנים אלו נפתח הסרט בדף שונה מעט מהדף הרגיל, ולעיתים תדרש התקנה של תוסף (Plugin) כדי לאפשר את הצפיה.  ליד הסרט, יופיע תמיד החלון הבא:


אם הסרט לא מתחיל לנגן, ודאו כי במחשב שלכם מותקן התוסף (Plugin) המתאים לדפדפן שלכם. קישור לתוסף המתאים נמצא בדף ההתקנות.

אם לאחר התקנת התוסף המתאים הסרט עדיין לא מוצג, לחצו על אם הסרטון לא מתחיל לרוץ.... לקבלת חלון אפשרויות נוסף:


נסו תחילה ללחוץ על שני הקישורים הראשונים (לחץ כאן), ואם הסרט עדיין לא נפתח, בצעו את הפעולות הבאות:
 • העתיקו את כתובת הסרט. פיתחו את הנגן שברשותכם (Windows Media Player ,QuickTime או VLC).

בנגן: Windows Media Player

 • פתחו את התפריט File (קובץ) ומתוכו בחרו באפשרות Open URL/URL:
 • הדביקו את הכתובת בחלונית שנפתחה.
 • לחצו על הלחצן OK.

בנגן: QuickTime

 • פתחו את התפריט File (קובץ) ומתוכו בחרו באפשרות Open URL/URL:
 • הדביקו את הכתובת בחלונית שנפתחה.
 • לחצו על הלחצן OK.

בנגן: VLC

 • פתחו את התפריט Media (מדיה) ומתוכו בחרו באפשרות Open Network Stream(פתיחת תזרים רשת):
 • הדביקו את הכתובת בחלונית שנפתחה.
 • לחצו על הלחצן Play.

למעלה

 

8. בעיות צפייה במקינטוש

במחשב מסוג מקינטוש, ניתן לצפות בסרטי אופק באמצעות הנגן Quick Time, ובסיוע התוסף Flip4Mac.
 • להתקנת Quick time, הכנסו לקישור שבדף ההתקנות, ועקבו אחר הוראות ההתקנה.
 • להתקנת Flip4Mac הכנסו לקישור שבדף ההתקנות, ועקבו אחר הוראות ההתקנה.

אם לאחר ההתקנה, עדיין לא ניתן לצפות בקבצים בצעו את הפעולות הבאות:

 • התקינו את נגן ה- VLC.
 • העתיקו את כתובת הסרט מהמיקום הבא:
 • פתחו את הנגן VLC, פתחו את התפריט Media (מדיה) ומתוכו בחרו באפשרות Open Network Stream (פתיחת תזרים רשת):
 • הדביקו את הכתובת בחלונית שנפתחה.
 • לחצו על הלחצן Play.

לא ניתן להיכנס לצ'אט מתוך מקינטוש:
כדי להיכנס לצ'אט של השיעור החי, פתחו את דף הבית של הקורס, והיכנסו מתוכו לקישור צ'אט:

לא ניתן לצפות בשיעורי אופק דרך דפדפן מסוג Safari:
ניתן לנסות ולצפות דרך דפדפן Firefox למקינטוש מכאן.

למעלה