כלים טכנולוגים לארגון וניהול הלמידה

למידה המתבצעת מרחוק ובאופן עצמאי אינה תהליך פשוט ודורשת מהסטודנט, בנוסף להתמודדות העצמית עם עיבוד חומר הלימוד, משמעת עצמית ומיומנות של ניהול זמן. סמוך לתחילת הסמסטר מקבל כל סטודנט חבילת דואר המכילה את כל הדרוש לשם לימוד הקורס. המרכיבים העיקריים בחבילה הם ספרי הלימוד וחוברת הקורס המספקת מידע מפורט על הקורס וכוללת את שאלוני המטלות שיש להגיש במהלך הסמסטר ואת לוח הזמנים של הקורס (מועדי המפגשים, מועד הגשת המטלות ותאריכים חשובים נוספים).

במטרה לסייע לסטודנטים להתמודד עם עושר המידע שהם מקבלים כבר בתחילת הסמסטר, מוצעים להם כלים אינטרנטיים, בהתאמה אישית לכל סטודנט, כדי לסייע להם לארגן את הלמידה ואת המידע הנחוץ להם במהלך לימודיהם, בהתאם לרצף, לקצב ולזמן המומלץ והמתאים להם.

יחידת המחשב באו"פ פיתחה מספר מערכות עזר נוספות המסייעות לתכנון וניהול תהליך הלמידה:

כלי לארגון זמן - "מפה"

מפ"ה - מערך פעילויות האוניברסיטה - הוא לוח שנה מקוון המציג לסטודנטים ולצוות הקורס את כל המועדים הרלונטיים ללימודים במהלך הסמסטר. הלוח הוא אישי ומציג למשתמש את הפעילויות הלימודיות בכל הקורסים אליהם הוא רשום: תאריכי הגשת המטלות, מועדי המפגשים ומיקומם, המלצות לקריאה שבועית, מועדי הבחינות, וכן פעיליות כלליות של האו"פ: מועדי הרשמה, פתיחה וסיום סמסטר, חופשות וכד'. את הפעילויות יכול המשתמש לקבל בחתכים שונים, על פי תאריך, קורס או סוגי הפעילות. מרכזי ההוראה יכולים להוסיף פעילויות לקורס מסוים, לקבוצת לימוד כלשהיא, למנחים בקורס וגם תזכורות אישיות.

מערכת מטלות מקוונת

מערכת המטלות האינטרנטית מספקת לסטודנטים, למנחים ולמרכזי ההוראה פתרון ממוחשב להגשת מטלות, בדיקתן על ידי המנחה, והחזרתן לסטודנט:
  • סטודנטים שולחים את קבצי המטלות לבדיקה ויכולים לעקוב בכל עת אחר סטטוס המטלה
  • מנחים בודקים את המטלות, מצרפים להם משובים וציונים
  • מרכזי הוראה יכולים לדגום מטלות וציונים ולייצר דוחות בהתאם לצורך

גישה למידע ושירותים מקוונים אינטראקטיביים - "שאילתא"

מערכת "שאילתא" היא מערכת אינטרנטית שבאמצעותה יכול הסטודנט לקבל מידע ושירותים אדמיניסטרטיביים, אישיים ועדכניים, ולבצע פעולות תוך שמירה על פרטיות.
באמצעות המערכת ניתן להירשם לקורסים, לעקוב אחר טיפול פניות אישיות, לעקוב אחר משלוח חומר הלימוד, להתעדכן במצב שכר הלימוד והסדרי תשלום. המערכת מאפשרת גם לעקוב אחר מהלך הלימודים: להירשם לבחינות, להתעדכן במועדי הגשת המטלות ובחינות הגמר, לעקוב אחר מצב הלימודים והציונים ועוד. עדכונים שוטפים נשלחים באמצעות דואר אלקטרוני ו - SMS. כל אלה חוסכים זמן יקר של פניות ובירורים בטלפון.

למעלה