הדרכות לסגל ההוראה

תמיכה ועזרה בניהול השוטף של אתרי הקורסים
מרכזים ותיקים שעברו הדרכות מוזמנים לפנות למלווים האישיים שהוקצו להם בשה"ם.
מרכזים חדשים, או ותיקים שלא עברו הדרכה בסיסית כלשהי, מוזמנים לפנות לרכזי התקשוב המחלקתיים.
בכל שאלה טכנית לגבי תפעול המערכת מומלץ לפנות למוקד משוב.

 

הדרכות לקראת סמסטר 2016א':

 

הכנת אתרי הקורסים בסביבת הלמידה אופל

עם פתיחת אתרי הקורסים לצרכי עריכה והכנה לסמסטר הבא, מרכזי ההוראה מוזמנים להיעזר במדריכים שבאתר "ניהול אתרי קורס" (חוברת הדרכה כללית לשימוש במערכת והנחיות פרטניות למשאבים וכלי עזר מסוגים שונים).

מפגשי הדרכה:
  1. הדרכה מחלקתית או קבוצתית לפי דרישה - ראשי המחלקות או אחראי התקשוב המחלקתיים יוכלו לתאם הדרכות יעודיות למרכזים ממחלקתם. ההדרכה תותאם לצרכים היחודיים של הסגל באותה מחלקה. ניתן גם לארגן הדרכה וירטואלית ב-ZOOM. לתיאום הדרכה קבוצתית אנא פנו לתמי נויטל.
  2. הדרכה אישית - במחלקות בהן לא תתקיים הדרכה קבוצתית, יוכלו מרכזים לפנות לאחראי התקשוב המחלקתי לקבלת הדרכה בסיסית. אם יהיה צורך בהנחיה בנושאים מתקדמים יותר, ניתן לתאם הדרכה אישית עם אנשי שה"ם.

למעלה

הדרכות לסגל הוראה באופק ובזום (ZOOM)

הנחיה אפקטיבית מול מצלמה - (סדנה של המחלקה לקידום מצוינות בהוראה)

הדרכות אישיות למנחים חדשים מתקיימות בשה"ם לקראת פתיחת כל סמסטר.  
לפרטים נוספים: אפרת סביר (09-7780840)

הדרכות פדגוגיות לסגל ההוראה
מטרת ההדרכה היא לאפשר למרכזי ההוראה ולמנחים להכיר את מגוון אפשרויות ההוראה באמצעות לימוד בסביבה של כיתה וירטואלית - מההיבט הפדגוגי והטכנולוגי. המשתתפים יכירו וייחשפו להיבטים טכניים ופדגוגיים בשימוש בכיתה הוירטואלית.

הדרכות ייקבעו על פי דרישה ותיאום מראש סמוך לתחילת הסמסטר.
לפרטים נוספים: הדר רותם (טל' 09-7780716) ומיכל אמר (09-7782109)

למעלה