וידאו והנחיה מקוונת

צילום מפגשי הנחיה בכיתות

צוותי צילום מתעדים מפגשי הנחיה פרונטליים בחלק מהקורסים, בעיקר באלו שבהם אין מתקיימים מפגשים באמצעות המערכות הסינכרוניות. המפגשים המצולמים מתפרסמים באתרי הקורסים לטובת כלל הסטודנטים בקורס.

המפגש המצולם מיועד בעיקר לקבוצת הלימוד שהשיעור שלה מצולם. בנוסף, השיעורים המוקלטים נגישים ועשויים להיות לעזר רב גם לסטודנטים מקבוצות לימוד אחרות, וכן לסטודנטים שילמדו את הקורס בסמסטרים הבאים. מומלץ לשלב צילום מפגשי הנחייה בקורסים שאינם מוצעים כשידור חי באחת מהמערכות הסינכרוניות - מערכת אופק, מערכת ווידאו-קונפרס או בכיתה וירטואלית, בהן השיעור החי מוקלט ומפורסם לאחריו לטובת כלל הסטודנטים. הצילום בכיתות מתאים לקורסים בהם מתקימת אינטראקציה גבוהה עם הסטודנטים בכיתה שיותר קשה לקיימה באמצעות המערכות הטכנולוגיות הסינכרוניות.

קורס "פייר בורדייה: טעם הון תרבותי". (14201)
מנחה: ד"ר סימונה וסרמן
  קורס "טכנולוגיה ולמידה ". (14010)
מנחה: דותן הדר
  
בסמסטר 2010א התבצע סקר שבחן את עמדות המנחים והסטודנטים לנושא. תוצאות הסקר הצביעו על שביעות רצון גבוהה יחסית ועזרו לנסח המלצות פדגוגיות וטכנולוגיות.

עמדות המנחים

מתשובות המנחים ניתן לראות, כי מרביתם מזהים את היתרונות ואת התרומה החיובית של השיעורים המצולמים ללמידה של הסטודנטים. לדבריהם, איכות הסרטים היא סבירה, ובנוסף חלקם המליצו על הקמת כיתה ייעודית שתותאם לצילום בכיתות, צילום המפגשים בכיתה כזאת יכול לעזור לפתור קשיים טכנולוגיים הקיימים בצילום בכיתות רגילות על מנת להפיק תוצר מוקלט איכותי יותר. כל המנחים הסכימו שהקורס שלהם מתאים להיות מצולם בכיתה. מקצתם ציינו שהדבר עלול להשפיע על השתתפות הסטודנטים במפגשים.

עמדות הסטודנטים

מטרת הסקר בקרב הסטודנטים הייתה לבחון שתי שאלות עקריות: השפעת הצילומים על התנהלות המפגש, ומידת התועלת של השיעורים המוקלטים. השאלון הופץ בקרב כלל הסטודנטים בקורסים שנבדקו (534 סטודנטים). מהתפלגות התשובות נמצא, שמרבית הסטודנטים ציינו כי לצילום לא הייתה השפעה על התנהלות המפגש. נוכחות הצלם בכיתה לא הפריעה להם להתרכז בלמידה במהלך השיעור, הצילום לא השפיע על המוטיבציה שלהם להשתתף באופן אקטיבי, והשפעתו על איכות ההנחיה היא חיובית. עם זאת, היו סטודנטים בודדים שציינו כי הצילום השפיע על ההשתתפות האקטיבית שלהם בשיעור. כאשר נבדקה תועלת ההקלטות נמצא כי 67% מהמשיבים צפו בכמחצית ויותר מהמפגשים המוקלטים, ומרביתם (55%) צופים בהקלטות באופן שוטף במהלך הסמסטר כחלק מתהליך הלמידה. שביעות הרצון של הסטודנטים מההקלטות הייתה בעיקר רבה עד רבה מאוד (68%). מרבית הסטודנטים (87%) ציינו, שלעובדה שבקורסים מסוימים תהיה אפשרות לצפות בהקלטות של מפגשים עשויה להיות השפעה רבה עד רבה מאוד על נטייתם להירשם אליהם.

מסקנות והמלצות לעתיד

במשך שני סמסטרים התנהל הפרויקט כניסוי מבוקש במהלכו הופקו מספר מסקנות:
  • מבחינה אקדמית-פדגוגית ניתן להמליץ על צילום מפגשי הנחיה בקורסים בעלי אופי סדנאי ומתקימת בהם אינטראקציה גבוהה עם הסטודנטים.
  • הצילום מתאים במיוחד לקורסים בהם יש סטודנטים המרוחקים ממרכזי לימוד ומתקשים להגיע למפגש הפרונטלי.
  • מומלץ להימנע מצילום קורסים שבהם התוכן הנלמד רגיש. למשל, קורסים העוסקים בנושאים פוליטיים אינם מתאימים מפאת השפעה אפשרית על ירידה בהשתתפות פעילה של הסטודנטים.
  • יש חשיבות לבחירה במנחה פוטוגני שמרגיש נוח עם המצלמה. מנחה שמדבר באופן רהוט ונמנע מלנוע בכיתה, דבר שפוגע באיכות ההקלטה.
  • מומלץ למנחה ללמד בטבעיות ולא נדרשת הכנה מדוקדקת מראש כפי שנדרשת בהעברת שידור חי מאולפן.

לסיכום, מומלץ לצלם מפגשי הנחיה בכיתות לימוד בכל הקורסים באו"פ שאינם מוצעים באחת מהמערכות הסינכרוניות על מנת שכל קורס יכלול סט של מפגשים מוקלטים. אשר לשימוש בהקלטות, מומלץ לעדכן את מפגשים אחת לשלושה-ארבעה סמסטרים. הוסקו גם מסקנות מעשיות בתחומי ההתנהלות מול המנחים והמרכזים, שיתופי הפעולה עם מחלקות אחרות באו"פ, וההנחיות הטכניות לצלמים.

לקריאה נוספת:

למעלה