וידאו והנחיה סינכרונית

סרטים "חוץ אקדמיים"

סרטי וידאו יכולים לשמש את האוניברסיטה גם להציג נושאים שאינם חומרי למידה "פרופר". למשל, להדריך את הסטודנטים כיצד לכתוב עבודה סמינריונית, כיצד לנתח שאלות המופיעות בממ"ן. מהו התהליך של הגשת ממ"נים, או להציג קורס בפני קהל פוטנציאלי (פרומו).


הצגת הקורס

מרכז/ת ההוראה או בעל תפקיד אחר מציג/ה את נושאי הקורס ייחודו בנוף האקדמי וההקשרים השונים בינו ובין יתר הקורסים בתכוניות הלימודים. סרטים אלו פתוחים לקהל הרחב ומאפשרים ‏לסטודנטים עתידיים היכרות מוקדמת עם הקורס ויכולים לשמש גם כמעין "פרומו" לקורס.
קורס מימון עסקי רב לאומי (13035). מנחה: ד"ר רוני מנוס

למעלה

תהליך כתיבת עבודה סמינריונית

למעלה

ניתוח שאלות

למעלה

הצגת Roads to Academic Reading (תוכנת עזר ללימוד אנגלית)

למעלה

תהליך כתיבת עבודה סמינריונית

למעלה

תהליך הגשת ממ"ן

למעלה

הכרת אתר הקורס

למעלה