וידאו והנחיה סינכרונית

כיתות הוידאו קונפרנס (Video Conference)

בנוסף לאולפנים מפעילה האו"פ מערך של שבע כיתות וידאו קונפרנס ("שיחת ועידה" או VC) ברחבי הארץ (רעננה, רמת אביב, באר שבע, ירושלים, חיפה, רמת גן). המערכת מאפשרת למנחה להנחות שיעור מכל אחת מהכיתות בארץ. וכן ניתן לשדר ולקבל שידור גם מכיתות וידאו קונפרנס שאינן של האו"פ, מכל מקום בארץ או בעולם. הסטודנטים יכולים להשתתף בשיעור החי בשלוש דרכים: (1) להגיע לכיתה בה נמצא המנחה וכך ליהנות משיעור פרונטלי; (2) להגיע לכיתת הווידאו קונפרנס המרוחקת, וכך ליהנות מחברותא עם סטודנטים אחרים, לצפות על גבי מרקע הטלוויזיה במנחה ובסטודנטים שיושבים בכיתות המרוחקות, ולחוש קרוב ככל האפשר כאילו הם נמצאים בכיתת הלימוד איתם; או (3) להשתתף בשיעור באמצעות המחשב האישי בביתם. המערכת מאפשרת למנחה ולסטודנטים המשתתפים בשיעור לראות ולשמוע זה את זה, לצפות בלוח הכתיבה הדיגיטלי המשותף לכל הכיתות, וכן לקבל רשות דיבור ולהציג נושא מסוים לכלל הכיתה.
כל המפגשים החיים מוקלטים ומועלים לאחר השיעור לאתר הקורס, כך שניתן לצפות בהם באינטרנט לאורך כל הסמסטר.

קישור ל"הוראה-למידה באמצעות מערכת  VC"


למעלה