[an error occurred while processing this directive] רשימת קורסים ומחלקות [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

רשימת אתרי קורסים ומחלקות לסמסטר 2011ג

סמסטר
שם קורס או מספר קורס:
לאתר הקורס
מחלקות אקדמיות
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת   חוץ אקדמי  
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
החטיבה למתמטיקה   רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת     סדנת רענון
החטיבה למדעי המחשב אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני  
המחלקה למדעי הטבע והחיים אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני    
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
המחלקה לניהול ולכלכלה אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי שנת השלמה בחשבונאות 12א
היחידה לאנגלית אתרים מחלקתיים רמה רגילה       חוץ אקדמי  
קורסים נוספים
היחידה לעובדי הוראה אתר מחלקתי חוץ אקדמי  
לימודי המשך תפנית חשיפה דיאלוג דיפלומה מירב תפניטק
ביה"ס לטכנולוגיה אתר מחלקתי המגמה להנדסת תוכנה המגמה להנדסת תעשיה וניהול המגמה להנדסת אלקטרוניקה מגמת חשמל  
קורסים נוספים  
חזרה למעלה
היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
רמת פתיחה
בעיות בפילוסופיה של המוסר10122
רמה רגילה
בין ציון לציונות: 1914-188110121
בין ציון לציונות (ברוסית)42123
חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון10745
יהודה ורומא10212
יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים10499
יהודים בעידן של תמורות10204
יהודים בעידן של תמורות (ברוסית)42132
מבוא לאסתטיקה10496
מדרש ואגדה10446
מדרש ואגדה (ברוסית)42117
עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית10742
פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה10265
ראשיתה של אירופה10436
תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק א10282
רמה מתקדמת
אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו10918
חשיבה היסטורית10337
יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-1910311
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה10938
פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית10589
חוץ אקדמי
יסודות הערבית הספרותית א91465
יסודות הערבית הספרותית ב91466
חזרה למעלה
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
רמת פתיחה
מבוא לאנתרופולוגיה10153
מבוא לחשיבה חברתית10161
רמה רגילה
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה10691
ג’נוסייד (רצח עם)10664
דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל10724
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית10660
יסודות השלטון המקומי10459
ישראל בעשור הראשון10486
לגדול עם הטלוויזיה10698
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה10165
מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה10431
מדיניות ציבורית10723
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים10205
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית10682
סדנה בכתיבה עיתונאית10618
סדנה בעריכה עיתונאית10658
סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי10746
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט10621
סדנת רדיו10749
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית10454
רמה מתקדמת
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות10538
נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית-ארה"ב10347
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט10921
ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי10349
תרבות ארגונית10566
תואר שני
בחינה מסכמת בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים12997
גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות14204
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי12021
דמוקרטיה ופמיניזם12026
הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות12002
השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים12004
חברה, תרבות וייצוג14202
סוגיות במדיניות ציבורית12042
חזרה למעלה
החטיבה למתמטיקה
סדנת רענון
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה95001
רמת פתיחה
אשנב למתמטיקה04101
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול10142
רמה רגילה
אלגברה לינארית 120109
אלגברה לינארית 220229
חשבון אינפיניטסימלי 120106
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א20406
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב20423
מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות20218
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים30203
מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים20297
משוואות דיפרנציאליות רגילות 120280
מתמטיקה בדידה20476
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה10444
חזרה למעלה
החטיבה למדעי המחשב
רמת פתיחה
יישומי מחשב למדעי החברה10159
יישומי מחשב למדעים20126
רמה רגילה
אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב20290
אנליזה נומרית 120462
מערכות בסיסי-נתונים20277
מערכות ספרתיות20272
רמה מתקדמת
סדנה בבסיסי-נתונים20563
סדנה בתקשורת מחשבים20588
סמינר באלגוריתמים20390
סמינר באנליזה נומרית20369
סמינר בביו-אינפורמטיקה20552
סמינר בבינה מלאכותית20372
סמינר בהנדסת תוכנה20368
סמינר בחישוביות20370
סמינר במערכות הפעלה20389
סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב20375
סמינר בקריפטוגרפיה20374
סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים20388
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית20596
תואר שני
נושאים נבחרים באלגוריתמים22910
סמינר: גרפיקה ממוחשבת22945
סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים22944
סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב22943
סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה22946
סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב22941
חזרה למעלה
מדעי הטבע והחיים
רמת פתיחה
אשנב למדעי החיים20121
עולם הכימיה20116
צפונות כדור-הארץ20117
רמה רגילה
יסודות הפיסיקה20125
כימיה אורגנית לביולוגים20282
כימיה כללית ב20480
כימיה כללית (מתכונת שנתית אביב)20487
מכניקה20215
מעבדה בביוכימיה של חלבונים20405
מעבדה בביולוגיה של התא20236
מעבדה ביסודות הפיסיקה20418
מעבדה בכימיה אורגנית20439
מעבדה בכימיה אי-אורגנית20463
מעבדה בפיסיקה ב20409
מעבדה: כימיה כללית20234
מעבדה: כימיה פיסיקלית20289
רמה מתקדמת
מעבדה בביולוגיה מולקולרית20460
פרויקט מחקר בגיאולוגיה20575
פרויקט מחקר בכימיה20577
פרויקט מחקר בפיסיקה20578
קורס סמינריוני בנושא מיוחד בגיאולוגיה20591
חוץ אקדמי
סדנת הכנה בפיסיקה91463
חזרה למעלה
ספרות, לשון ואמנויות
רמה רגילה
לשון, חברה ותרבות10641
סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע10421
פרקים בתולדות הלשון העברית: חט’ מודרנית10442
תאטרון בחברה10738
תולדות הקולנוע א: 1939-189510648
תמורות בשירה העברית בין תש"ח ל-תש"ך10429
רמה מתקדמת
ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות10551
תואר שני
תאוריות וגישות בחקר התרבות14205
חוץ אקדמי
עברית כשפה שנייה91462
חזרה למעלה
חינוך ופסיכולוגיה
רמת פתיחה
חשיבה ביקורתית10145
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א30111
רמה רגילה
אישיות: תאוריה ומחקר10269
הוראה יחידנית10256
התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות10686
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב30112
פסיכולוגיה התפתחותית10493
פסיכולוגיה של המינים10293
פסיכופתולוגיה10619
רגרסיה וניתוח שונות10286
תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים10106
רמה מתקדמת
מטפורה בחשיבה החינוכית10568
פעילות גומלין בכיתה10328
חוץ אקדמי
תורת החינוך55004
חזרה למעלה
ניהול וכלכלה
רמת פתיחה
דיני חוזים10800
מבוא להנדסת תעשייה10163
מבוא למיקרוכלכלה10131
מבוא למקרוכלכלה10126
רמה רגילה
ביקורת חשבונות10705
יסודות המשפט העסקי10736
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים10713
כלכלת ישראל10665
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר10404
מבוא למשפט ויסודות המשפט10735
מסים א10666
מקרוכלכלה א10457
מקרוכלכלה ב10458
סימולציה למהנדסי תעשייה10695
תורת המחירים ג10629
רמה מתקדמת
ביטחון סוציאלי10558
דיני תאגידים10900
דינמיקה של משא ומתן10526
העדפה ובחירה חברתית10502
כלכלה בין-לאומית ריאלית10397
כלכלה מוניטרית בין-לאומית10398
כלכלה ציבורית10917
כלכלת עבודה10519
מסים ב10556
מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות10549
מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות10596
ניהול אסטרטגי10908
ניהול פריון ואיכות10587
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול10923
תכנון מערכות דינמיות בזמן למשאבי אנוש10516
תואר שני
אסטרטגיה עסקית תחרותית13015
אסטרטגיה של התפעול13027
אתיקה בעסקים13012
בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות13038
דיני הסחר הבין-לאומי13042
דיני תאגידים למנהלים13018
דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום13017
חקר ביצועים13001
חשבונאות ניהולית13009
יזמות עסקית: היבטים תאורטיים וניהוליים13043
כלכלה בין-לאומית: היבטים מוניטריים13020
כלכלת מוצרי מידע13030
מדיניות מערכות מידע13006
מימון עסקי רב-לאומי13035
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים13013
ניהול התפעול בארגון13034
ניהול והתנהגות ארגונית13004
ניהול פיננסי13005
ניהול פרויקטים למינהל עסקים13032
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות13008
סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי13401
סמינר: התנהגויות ארגוניות קריטיות13901
סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים13201
סמינר: כלכלת כוח אדם13501
סמינר: מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע13803
סמינר: ניהול ידע13802
סמינר: שווקים אלקטרוניים13801
עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה13036
פרסום: תאוריה ויישום13014
שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית13033
שיווק13003
תורת המיקום13026
תרבות וניהול13019
חוץ אקדמי
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים91415
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה91416
ע"ס דוחות כספיים מאוחדים96032
ע"ס חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים96030
קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות91440
חזרה למעלה
היחידה לאנגלית
רמה רגילה
אנגלית רמה A לחינוך ולפסיכולוגיה31011
אנגלית רמה A למדעי החברה31015
אנגלית רמה A למדעי החברה והרוח - מקוון31022
אנגלית רמה A למדעי הרוח31010
אנגלית רמה A למדעים31001
חוץ אקדמי
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה B)61133
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה C)61134
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה D)61135
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה E)61136
סדנת גישור ידע באנגלית91428
חזרה למעלה
לימודי המשך
אינטגרציב בתזונה84090
הרבליסט קליני70352
מדיטציה ודמיון מודרך84091
נטורופתיה שנה ד70308
רפואה מערבית ג’70452
תפנית
גישור למנהלים ומנהיגים63974
היבטים פיננסיים ומשפטיים למנהלים63000
הכרת שוק ההון63068
הכשרת דירקטורים62282
הנחיית קבוצות63990
ייעוץ ארגוני63048
מינהל עסקים וניהול כללי63402
מנהלים בכירים-הנהלת בתי המשפט. פנים ארגו63175
ניהול והפקת ארועים וכנסים63423
ניהול פרוייקטים63059
ניהול שיווק ופרסום63008
עיצוב אירועים62288
פיתוח מיומנויות ניהול63193
קבלת החלטות למנהלים בכירים-פנים ארגוני62280
חשיפה
אנימציה תלת מימדית-מאיה64196
דיאלוג
אידיש62247
איטלקית -62265
איטלקית 45 שעות84363
אנגלית 45 שעות84323
אנגלית עיסקית64000
אנגלית עסקית 45 שעות84326
אנגלית שיחות61138
גרמנית62240
גרמנית 45 שעות84535
הולנדית64025
הולנדית 45 שעות84552
טורקית62129
יוונית 45 שעות84557
יוונית מדוברת62118
יידיש 45 שעות84543
יפנית 45 שעות84546
יפנית 60 שעות לימוד62330
סינית62273
סינית 45 שעות84403
ספרדית62229
ספרדית 45 שעות84343
עברית62242
עברית 45 שעות84538
ערבית 45 שעות84381
ערבית מדוברת62238
ערבית עט"ר62236
ערבית עטר 45 שעות84384
פורטוגזית 45 שעות84549
פורטוגזית-60 שעות64030
פרזנטציה באנגלית84328
צרפתית 45 שעות84532
צרפתית 60 שעות62230
רוסית62249
רוסית 45 שעות84540
תורכית 45 שעות84555
דיפלומה
אופטיקה70581
דיני ני"ע ואתיקה ליועצי השקעות70705
הנהלת חשבונות 1+2+חשבשבת70600
הנהלת חשבונות סוג 370602
חשבונאות ליועצי השקעות70703
חשבי שכר70603
יועצי השקעות ומנהלי תיקים מסלול ארוך70700
יועצי השקעות ומנהלי תיקים מסלול קצר70701
יסודות המשפט לסוכני נדל"ן כולל סדנת הכנה70950
כלכלה ליועצי השקעות70702
מדופלמים70605
מדריכי טיולים בחו"ל70500
מזכירות רפואית70800
ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים ליועצי השקע70706
סוכני נסיעות70501
סטטיסטיקה ליועצי השקעות70704
עיצוב הדירה70903
עיצוב ואדריכלות פנים70900
מירב
ארומתרפיה 80 שעות לימוד70333
הרבליסט קליני- שנה א’70351
הרבליסט קליני שנה ג84137
טווינא א’70220
טווינא ב’70222
נטורופתיה70300
נטורופתיה ב’70302
נטורופתיה שנה ג’70304
עיסוי ספא84147
עיסוי רפואי א’70320
עיסוי רפואי ב’70322
פרחי באך70331
קינסיולוגיה התפתחותית70340
רפואה מערבית א’70450
רפואה מערבית ב’70451
רפואה סינית א’70200
רפואה סינית ב’70202
רפואה סינית ג’70204
רפואה סינית ד’70206
רפלקסולוגיה בכיר70312
רפלקסולוגיה מוסמך70310
שיאצו בכיר70212
שיאצו ג’ + תאילנדי70214
שיאצו מוסמך70210
תפניטק
CISCO NETWORKING- CCNA לבעלי רקע63637
MCSE63262
אופיס היישום השלם63623
בדיקות תוכנה63635
טכנאי PC63176
טלקומניקציה63259
מידענות-ניהול משאבי המידע באר63156
מנהל רשתות תקשורת63177
מערכות בינה עסקית BI63261
ניתוח ועיצוב מערכות הלכה למעשה63264
תכנות בסביבת MICROSOFT.NET63638
חזרה למעלה
בית הספר לטכנולוגיה
המגמה להנדסת תוכנה
אנגלית טכנית71020
מבוא לתכנות בשפת #C וסביבת MICROSOFT.NET74110
תכנות מבני בשפת C71015
תכנות בשפת #C (פ"ת)74113
המגמה להנדסת אלקטרוניקה
מבוא לתכנות ושפת C75211
מערכות ספרתיות ותכן לוגי75017
מגמת חשמל
מערכות ספרתיות72010
חזרה למעלה
היחידה לעובדי הוראה
חוץ אקדמי
אימון אישי - Coaching55460
אימון אישי בטבריה55010
אימון ללמידה מכוונת הצלחה55068
אימון מתקדם55974
אתר המנחים55610
גישור וניהול קונפליקטיים55989
גננות מובילות במגזר הערבי55122
גננות- מחוז דרום55062
הוראה מתקנת55271
הוראה מתקנת55991
היחידה החמישית55418
הכשרת מורים חונכים55425
הכשרת מנהלי בית ספר55600
הכשרת מנהלים לבתי ספר55611
הכשרת מערכיים חינוכיים55351
הכשרת רכזי עבודות גמר55194
השתלמות למורי מדעי החברה55975
מדעי החברה- הטמעת תהליכי חשיבה55995
מדעי המדינה55357
מורים חונכים לליקויי ראייה55378
מורים מובילים בלמידה מידענית- מחוז צפון55996
מנחי קבוצות55053
מעצבי מערכות הדרכה55354
מעריך תפקודי למידה, מחזור א’55461
מעריך תפקודי למידה, מחזור ב’55211
מעריך תפקודי למידה- מחזור ג’55095
מת"ל במגזר הערבי-גבעת חביבה55413
מת"ל במגזר הערבי-דרום55412
סדנת התמחות בהוראה55973
קורס מנהלים-בית שאן55603
קורס מנהלים- כרמיאל55607
קורס מנהלים- נצרת עלית55602
קורס מנהלים- עכו55604
קורס מנהלים- צפת55608
קורס מנהלים- שפרעם55605
רכזים פדגוגיים55340
רכזים פדגוגיים- עמל55369
רכזי תקשוב55074
רכזי תקשוב- צפון55319
שילוב אסטרטגיות חשיבה בהוראת תקשורת55424
שילוב אסטרטגיות חשיבה בלימודי היסטוריה55252
תכנית אל"ה55437
חזרה למעלה
קורסים נוספים
חזרה למעלה