18/06/2015

הקורס "אלגוריתמים אקראיים" (22902) לא יילמד בסמסטר א2016. הוא יוצע להוראה בסמסטר קיץ ג2016.

30/03/2015

הקורס קומפילציה (20364) יוצע להוראה בסמסטר קיץ 2015ג.

30/03/2015

הקורס נושאים נבחרים באלגוריתמים (22910) יוצע להוראה בסמסטר קיץ 2015ג ובסמסטר 2016א.

החל מסמסטר 2016ב, יוחלף בקורס חדש נושאים מתקדמים באלגוריתמים (22910), שיקנה 4 נ"ז לתואר שני. בהמשך, קורס זה יוצע להוראה בסמסטרים א' ו-ב' ולא יוצע בסמסטר קיץ.

09/02/2015

עדיין יש מקומות בסמינר מחקר לתואר שני בנושא:בסיסי נתונים וכריית מידע  22953.

אנא הרשמו בהקדם.

11/08/2014

הקורס : "קורס מחקר: גרפים מרחיבים ושימושיהם" (22929) יוצע להוראה בסמסטר 2016ב במקום ב-2015ב.