מעבדה בפסיכולוגיה תואר שני בחינוך


אשנב לקורסים

פורום מחלקתי   * 
תעודת הוראה במדעי החברה   * 
- כיצד כותבים מאמר / ע"ס  * 
APA כללי      
ועדת אתיקה לאישור מחקרים   * 
עבודות סמינריוניות: סוגים וכללים  * 
טופס הצהרה - מקוריות העבודה   * 
טופס המלצה   * 
שאלה לסגל   * 
לומדות   * 
שאלות נפוצות ליעוץ אקדמי   * 
 
אתגרים בניהול בית ספר - 10635
דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני - 10653
הוראה יחידנית - 10256
הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? - 10363
הכנסת שינויים למערכת החינוך - 10318
הפרעת קשב והיפראקטיביות - 10563
לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט - 10698
ליקויי למידה - 10527
ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים - 10905
ליקויי קריאה - 10593
מחוננות וכישרונות מיוחדים - 10711
מטפורה בחשיבה החינוכית - 10568
מנהיגות ויישומיה בחינוך - 10528
נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית - 10935
סוגיות בחינוך מיוחד - 10139
פילוסופיה של החינוך - 10765
פסיכולוגיה בחינוך - 10125
פעילות גומלין בכיתה - 10328
פרקים בסוציולוגיה של החינוך - 10485
קריאה: תאוריה ומעשה - 10123
תכנון לימודים, הוראה והערכה - 10106
מעבדה בפסיכולוגיה תואר שני בחינוך
תמיכה
אתר זה ניתן לצפיה באקספלורר 5.5 ומעלה ברזולוציה 800*600
Telem's logo
Copyright ©,The Open University of Israel 1997-2004 All rights reserved
כל הזכויות שמורות© לאוניברסיטה הפתוחה. תשס"ד - 2004