הצוות האסטרטגי לשימושי טכנולוגיה באו"פ, הגיש לנשיא האוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ח (2007-2008) מספר המלצות לקידום שילובן של טכנולוגיות למידה בקורסים האקדמיים. אחת ההמלצות היא לציין לשבח ולתגמל מרכזי הוראה שהשכילו לשלב בקורס שלהם טכנולוגיות למידה באופן ייחודי ואיכותי.

כנגזרת מעשית של המלצה זו, החליטה ההנהלה להעניק מדי שנה פרס הצטיינות למרכזי הוראה שהפגינו בשנת הלימודים החולפת רמה גבוהה במיוחד של פעילות מתוקשבת בקורס שלהם. הפרסים יינתנו על פעילות מתוקשבת איכותית בכל אחת משלוש הקטגוריות הבאות:

  1. איכות האינטראקציה הלימודית המתקיימת באתר הקורס
  2. שילוב מודל הוראתי מקוון מיוחד בקורס באמצעות טכנולוגיות למידה ייחודיות
  3. תכנים ושימושיות (Usability) באתר הקורס

בחודש כסלו תשס"ט (דצמבר 2008) יתקיים טקס הכרזת המתקשב המצטיין בשילוב טכנולוגיות למידה לשנת הלימודים תשס"ח (2007-2008). במעמד זה יוענקו עד שלושה פרסי הצטיינות בגובה 2500 ₪, פרס לכל קטגוריה.

מרכזי הוראה או מנחים שמונו לריכוז תקשוב בקורס מוזמנים להגיש מועמדות ל"קול קורא".

 
 
 
שהם אופנט