הדפסה

אודות

צוות הפיתוח

 

מרכז שה"ם, המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק,
ומערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה - האוניברסיטה הפתוחה
פיתוח התוכן

כתיבה


עפרה הרץ
טלי רון

ליווי אקדמי


פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר נתן אבידן, אוניברסיטת בן גוריון

עריכה לשונית

 

מתן חרמוני
בת-חן פירסט
פיתוח הלומדה

עיצוב דידקטי וניהול הפקה

 

שלומית זרחוביץ

ניהול טכני ופיתוח תשתיות

 

מיטל זיגמן בן-חיים
אייל כץ
איריס ארליך-פיליפ

תכנות דיירקטור

 

דב גרמייז

תכנות HTML

 

נירה פלדמן
ורד טובי

עיצוב וגרפיקה

 

זאב פרל

בקרת איכות

 

גבריאל וויסבוך
הדס פז

זכויות יוצרים

טליה בר-טל

 

המאמרים:

1. רות גביזון, חופש ביטוי וסודות אטומיים. מתוך פסיפס לקט מאמרים 3: דמוקרטיה ובטחון לאומי. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, 1996 - באדיבות פרופ' רות גביזון.
2. באדי חסייסי, עמי פדהצור, אברהם בריכטה. פוטנציאל התמיכה באלימות פוליטית בחברה הישראלית: הערכה כמותית. מתוך פוליטיקה: כתב עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים, 6, 2000, עמודים 65-82 - באדיבות כתב העת פוליטיקה.

 

פיתוח הלומדה נעשה במימון חלקי של מיט"ל - מרכז ידע טכנולוגיות למידה לקידום יישומי e-Learning במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

תשס"ז - 2006

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן ב מאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבלומדה זו. שימוש מסחרי בחומר הכלול בלומדה זו אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.