הדפסה עזרה מיתווה לכתיבת עבודות 3 דוגמה הסבר קדימה תוכן העניינים
מבוא - מיתווה לכתיבת עבודה


כתיבת עבודה סמינריונית היא תהליך מורכב. לפניכם השלבים העיקריים בתהליך זה, החל משלב ההיכרות עם התחום ועד לשלב הסופי של עריכה והערכה. בלומדה המוצגת לפניכם תוכלו להכיר ולתרגל את המיומנויות הנדרשות לביצוע השלבים של כתיבה ועיבוד החומר בדרך לכתיבת עבודה סמינריונית. לשלבים של איסוף המידע הדרוש לכתיבת העבודה ולהכנת הרשימה הביבליוגרפית של המקורות שבהם השתמשתם, תוכלו להיעזר בלומדה האינטראקטיבית לאוריינות מידע ובלומדות הספרייה הנוספות (הגישה לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה בלבד). גישה נוספת ללומדה האינטראקטיבית לאוריינות מידע פתוחה לסטודנטים של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

המשך