הדפסה עזרה מיתווה לכתיבת עבודות 3 דוגמה הסבר קדימה אחורה תוכן העניינים
גיבוש נושא ושאלת מחקר


הצעד הראשון בתהליך כתיבת העבודה, הוא להגדיר את הנושא שלה ולנסח את שאלת המחקר.
נושא העבודה קשור לקורס האקדמי שלמדת, ולכן הוא צריך לנבוע מתוך מה שנלמד בקורס. שאלת המחקר מגדירה את הסוגייה שאותה העבודה מבקשת לבדוק. סוגייה זו נגזרת מנושא העבודה.

 

המשך דף קודם