הדפסה עזרה מיתווה לכתיבת עבודות 3 דוגמה הסבר קדימה אחורה תוכן העניינים
קריאת מאמר אקדמי


מאמרים אקדמיים הם הבסיס השכיח ביותר למידע תיאורטי ואמפירי בתהליך הלימוד האקדמי. סטודנטים נדרשים לקרוא מאמרים לצרכים שונים, למשל כחלק מהסילבוס של הקורס שהם לומדים (במקרה כזה, המאמרים נתונים להם מראש), או לשם כתיבת עבודה המבטאת לימוד עצמאי של נושא מוגדר (במקרה כזה, על הסטודנטים לאתר בעצמם את המאמרים הרלוונטיים לעבודתם). מטרת הקריאה שונה בשני המקרים:

קריאה לצורך לימוד של קורס
 
קריאה לצורך כתיבת עבודה
     
 
     
איתור הרעיונות העיקריים במאמר לצורך הבנת הטענה הרלוונטית בקורס
 
איתור הרעיונות הרלוונטיים לנושא

 

המשך דף קודם