הדפסה עזרה מיתווה לכתיבת עבודות 3 דוגמה הסבר קדימה אחורה תוכן העניינים
קריאת מאמר אקדמי סיכום הפרק כולו

סיכום תהליך קריאת המאמר

בתהליך הקריאה שהצגנו בפרק זה הקורא הוא משתתף פעיל ושואל שאלות בנוגע למטרות הקריאה ולכוונות המחבר. התהליך כולל מספר שלבים. הוא נפתח בקריאה מקדימה, שבה אנו עוברים על כותרת המאמר, כותרות המשנה, כמה משפטים ראשונים ואחרונים בפסקאות המבוא והסיכום. קריאה מסוג זה מאפשרת לנו לזהות את סוג המאמר ואת הנושאים העיקריים שבהם הוא דן.

קריאה כזו אינה מספיקה על-מנת לאתר ולהבין את עיקרי הטענות במאמר. לשם כך עלינו לקרוא את המאמר מתחילתו ועד סופו, ותוך כדי כך – לאתר ולסמן את הרעיונות העיקריים ולציין אותם בשולי המאמר. רשימת שאלות מנחות תסייע לנו לאתר את המידע הנחוץ.

בשלב הבא אנו חוזרים וקוראים את המאמר כולו, מעיינים שוב במשפטים המסומנים ובהערות שרשמנו בשוליים ומסכמים את עיקרי המידע. סיכום זה מאפשר לנו לוודא שאכן הבנו ואיתרנו את כל הנושאים החשובים במאמר. הסיכום יכול להיות באמצעות תרשים גרפי או תמצית מילולית.

המשך דף קודם