הדפסה עזרה מיתווה לכתיבת עבודות תרגיל דוגמה הסבר קדימה אחורה תוכן העניינים
מיזוג טקסטים קריאה ואיתור רעיונות עיקריים

לצורך הדגמה בחרנו להציג בפניכם חלק מראשי הפרקים הנובעים משאלת המחקר "מהם התפקידים שממלאות נורמות בחברת בני-נוער?" ולהדגים את תהליך איסוף המידע, המתאים לראשי הפרקים האלה, מתוך ארבעה קטעים קצרים העוסקים בנושא נורמות חברתיות.

ראשי הפרקים

1. מהן נורמות?
  1.1 הגדרה
  1.2 סוגים של נורמות
  1.3 מטרות הנורמות
2. כיצד נוצרות נורמות?
3. השלכותיהן של הנורמות
המשך דף קודם