הדפסה עזרה מיתווה לכתיבת עבודות תרגיל דוגמה הסבר קדימה אחורה תוכן העניינים
מיזוג טקסטים קריאה ואיתור רעיונות עיקריים

קריאה ואיתור רעיונות עיקריים

בשלב הראשון אתם קוראים מקורות שונים שאותם מצאתם כמתאימים לעבודתכם בעקבות תהליך חיפוש החומר שערכתם. קריאת מאמר או ספר לצורך הכנת העבודה אינה דומה לקריאה במהלך לימוד הקורס או הכנה לבחינה, שכן אינכם זקוקים לכל המידע והרעיונות שהם מציגים, אלא רק לנושאים הרלוונטיים לעבודתכם ( שמקבלם ביטוי בראשי הפרקים שקבעתם לעבודה). לכן, תוך כדי קריאה, רצוי לסמן את אותם רעיונות, ולכתוב לצדם הערות שוליים שיעזרו לכם למצוא את הנושאים השונים באותו מקור כאשר תגיעו לשלב הכתיבה.

דוגמה דף קודם