התקנת נגני עזר
לצורך השימוש בסדנה נדרש נגן Flash ונגן Shockwave. אלה נגנים המאפשרים צפייה באנימציות וביצוע תרגילים אינטראקטיביים בסדנה. כניסה לסדנה כאשר הנגנים אינם מותקנים לא תאפשר לכם לצפות באנימציות ובתרגילים, המהווים חלק חשוב בסדנה.


המערכת זיהתה כי הרכיבים הבאים אינם מותקנים במחשב, או שאינם מעודכנים: