התקנת נגני עזר

לצורך השימוש בסדנה נדרש נגן Flash ונגן Shockwave. אלה נגנים המאפשרים צפייה באנימציות וביצוע תרגילים אינטראקטיביים בסדנה. כניסה לסדנה כאשר הנגנים אינם מותקנים לא תאפשר לכם לצפות באנימציות ובתרגילים, המהווים חלק חשוב בסדנה.

הגדרות האבטחה בדפדפן שלך אינן מאפשרות זיהוי אוטומטי של הנגנים.

שימו לב! הגדרות האבטחה אינן מאפשרות הצגת תוכן העניינים ויש מקרים שבהם ימנעו את האפשרות לצפות באנימציות ובתרגילים האינטראקטיביים.

לאחר שתסיימו לקרוא את ההוראות, לחצו על הקישורים שבסוף ההוראות כדי לבדוק אם הנגנים מותקנים במחשב. אם הנגנים אינם מותקנים יתכן שבלחיצה על הקישורים ייפתח חלון המציע להתקין את הנגן. במקרה זה המשיכו את ההתקנה תוך מעקב אחר ההוראות ההתקנה.

שימו לב! חלון הדפדפן עשוי להיסגר במהלך ההתקנה.

התחילו בבדיקת נגן Flash. אם הנגן מותקן, תופיע ההודעה: נגן Flash מותקן במחשב.

עברו לבדיקת Shockwave. אם נגן Shockwave מותקן, תופיע ההודעה נגן Shockwave מותקן במחשב.

אם שני הנגנים מותקנים במחשב תוכלו עתה להיכנס ללומדה.

אם אינכם רואים את ההודעות, ולא מופיע חלון התקנה, עליכם לעדכן את הגדרות האבטחה בדפדפן על מנת לצפות בסדנה.