וידאו בלמידה מרחוק: מה אומרים מנחים שלימדו ומה אומרים סטודנטים שלמדו?

ממצאים, עדויות ומחשבות על שימוש בוידאו בהוראה באו"פ.

 

שה"ם והמחלקה להערכה מזמינים את הסגל הבכיר והסגל הזוטר באו"פ  לסמינר העוסק בסוגיות העולות משילוב וידאו בהוראה האו"פית.

במהלך סמסטר 2010א השתמשו בטכנולוגיות הוידאו של האו"פ כ- 22,000 משתמשים שונים שצפו בכ- 230,000 שעות של הקלטות ושידורים חיים. שה"ם והמחלקה להערכה ביצעו בסמסטר זה סקר שבחן את עמדותיהם של כ- 18,000 סטודנטים. ממצאי הסקר מצביעים על כך ששיעורים בהם יש שימוש בוידאו מהווים משאב למידה רב ערך לסטודנטים רבים והדרישה לו גדולה.

במקביל, ניתן ללמוד על חוויות ההוראה באמצעות וידאו מדיווח של מרכזי הוראה ומנחים המשלבים את הווידיאו בהוראה.

 

מה בתכנית

·      מה אומרים המנחים על הוראה באמצעות וידאו: שלושה מנחים המלמדים באמצעות טכנולוגיות וידאו יציגו התנסויות וישתפו במחשבות.

·      מה חושבים הסטודנטים שלומדים/לא לומדים באמצעות וידאו: סיכום הסקר שערכה המחלקה להערכה בסמסטר א 2010.

·      ומה מציעים ה"טכנולוגים": מה יש לטכנולוגיה להציע לאתגרים העולים מדברי מרכזי ההוראה והסטודנטים.

·      סיכום ודיון.

 

קישורים להקלטות ההרצאות בסמינר:

·         בועז מרמלשטיין (פתיחה), שרון שפרן – הנחיה בוידאו קונפרנס (המחלקה לניהול ולכלכלה)

·         ענת גזית – הנחיה באמצעות כיתה וירטואלית (החטיבה למתמטיקה) -

·         יפעת פלג - הנחיה באופק (המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות) -

·         ד"ר רלי בריקנר – סקר עמדות סטודנטים כלפי השימוש בוידאו (המחלקה להערכה והדרכה)

·         אמיר וינר – חומרי למידה מוקלטים (שה"ם)

·         גבי חיון – ההיסטוריה של אופק (שה"ם)

 

- בחירת טכנולוגית וידאו להוראה - מצגת

- הדו"ח המלא של הסקר: "שימוש בטכנולוגיות הוידאו בהוראה האקדמית באו"פ, נקודת המבט של הסטודנטים"

 

הסמינר התקיים ביום ד', 02/03/2011

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה