10/01/2006

שלום רב

רבים מכם התלוננו, ובצדק, שהאתר של המשרד לאיכות הסביבה אינו "מספק את הסחורה" הדרושה לביצוע מטלה 16.

אני פועל להשגת הגרפים החודשיים של דצמבר ממספר אתרי מדידה בארץ ישירות מהמשרד לאיכות הסביבה, ואפרסם אותם.

בעזרתם תוכלו להתבסס עליהם לצורך הכנת המטלה.

ברוך

12/12/2005

שלום רב

ב"חומרי עזר והעשרה" תחת הנושא "מצגות" נמצאת המצגת שהשתמשתי בה ללימוד טפיגרמה, בתוספת קטנה.

ברוך

06/12/2005

שלום רב

האתר ה 6 שעתי של NCEP עדיין אינו במלוא כוחו. לגיבוי הוספתי ב"אתרים ברשת" את אתר הארכיון הראשי של NCEP, בלווית הוראות.

אם עדיין אתם מתקשים בהפעלתו, לא לדאוג! במפגש הקרוב אדריך אתכם בהפעלתו.

ברוך

06/12/2005

שלום רב

בשעה טובה יחידה 1 מוכנה ונמצאת בתיקיה הראשית של "חומרי עזר והעשרה"

ברוך

06/11/2005

שלום רב

1. ב"חומרי עזר" נוספו שני קבצים: תוספות לחוברת ההפעלה של ערכת המדידה ודפי הנחיה להפעלת אופציית pivot לעיבוד נתוני הערכה ב excel.

2. בחוברת הקורס, בתאור מטלה 12, עמ' 7: בחלק ג', את שאלה 1 בצעו באמצעות תכנת power point ולא באמצעות photo editor, כפי שנכתב בטעות.

ברוך

03/11/2005

שלום רב

ב"חומרי העזר" מצוי קובץ ובו הנחיות לעיבוד הנתונים שתאספו בערכת התצפיות לצורה גרפית בחתכים שונים

ברוך

16/10/2005

לסטודנטים שלום רב ושנה טובה

בקורס "מעבדה במטאורולוגיה" תתנסו בעיבוד של נתונים מטאורולוגיים ממגוון מקורות ותרכשו מיומנות בניתוחם ובהבנת מצבי מזג האוויר שהם משקפים. ההתנסות שלכם תתאפיין בשתי נקודות מבט המשלימות זו את זו:

§    האחת היא הסינופטית, הרואה את הדברים בו זמנית מנקודת תצפית חיצונית, באמצעות מפות סינופטיות, הדמיות מכ"ם עננים, תמונת לוויין ומפות ברקים.

§   השנייה היא הנקודתית, ומתבססת על מדידות שתבצעו בעזרת ערכת המדידה האישית ובתצפיות עין ובאמצעות ניתוח פרופיל אטמוספרי שמתקבל מרדיוסונדה.

הלימוד מתבסס על ידע בסיסי במטאורולוגיה ברמה של הקורס "מבוא למטאורולוגיה" של האוניברסיטה הפתוחה. לפיכך, מומלץ שתקראו ביסודיות את יחידות הלימוד של הקורס ובמקביל לכך תשובו ותעיינו בפרקים מתוכו אליהם מפנות אתכם יחידות הלימוד של קורס המעבדה.

מעבדה וירטואלית

רוב הפעילות בקורס מסתמכת על מידע המצוי במגוון של אתרי אינטרנט, אותו תנתחו ותעבדו באמצעים הנמצאים במחשבכם האישי. מכאן שניתן להגדיר את המעבדה כ"מעבדה וירטואלית". המידע יכלול מפות מטאורולוגיות, תמונות מלוויינים מטאורולוגיים, פרופילים של טמפרטורה ולחות ברום מאתרים שונים בעולם, נתוני איכות אוויר מהארץ, מפות ברקים, ועוד. לרשותכם יעמוד גם אתר המאפשר לקבל שחזור מסלולי תנועה של אוויר. לשם עיבוד הנתונים ושילובם (אינטגרציה) תידרש מכם שליטה בכלי ה"אופיס" ברמה גבוהה. המפגש הראשון, שהוא מפגש חובה, נועד בעיקר לשפר את שליטתכם בכלים אלה כדי לאפשר לכם להפיק את המרב והמיטב מהמידע בו תעסקו.

ביצוע מדידות מטאורולוגיות באמצעות ערכת מזג האוויר

במהלך המפגש הראשון תקבלו ערכה ביתית למדידות מטאורולוגיות, הכוללת מכשיר דיגיטאלי קומפאקטי (בגודל של טלפון סלולארי) למדידת טמפרטורה, לחות, לחץ אוויר ומהירות רוח ומד גשם אנלוגי. למכשיר הדיגיטאלי צמוד מתאם המאפשר חיבור ישיר למחשב. התקינו את מערכת המדידה במקום מוגן מידיים זרות, מאוורר ומוצל ככל שניתן. כוונו את מערכת המדידה כך שתדירות הדגימה תהיה אחת לשעה.

את מד הגשם הציבו בחצר מוגנת (מידיים זרות) או על הגג, לאחר שוידאתם שאין מעליו עצמים, כגון קצה של גג או ענפי עץ. הטוב ביותר הוא לקשור אותו לעמוד כשגובה ראשו כמטר מעל הקרקע. נתונים אלה ישמשו בסיס לביצוע המטלה העיקרית (11) שהיא מטלת חובה.

מפגשים

הקורס כולל שלשה מפגשים. הראשון בהם הוא מפגש חובה, בו ימסרו לכם ערכות מזג האוויר. המפגשים יתקיימו בכיתת מחשבים כאשר לכל אחד מכם עמדת עבודה נפרדת היכולה לעבוד עצמאית או בכפוף לעמדה המופעלת על ידי המנחה.

מפגש 1 (מפגש חובה): הדרכה טכנית בהפעלת ערכת המדידה ובשימוש בכלי ה"אופיס", בפרט בפונקציות המתקדמות שיידרשו לכם לעיבוד הנתונים למיניהם.   

מפגש 2: במפגש יודגם כיצד לשלב חומר מטאורולוגי תצפיתי מסוגים שונים לכלל תמונה כוללת של מהלך מזג אוויר. המפגש יסייע לכם בניתוח אירועים שתידרשו לבצע בעצמכם.

מפגש 3: שימוש בטפיגרמה, דיון והעשרה בנושאים עיוניים שונים. 

מטלות הקורס

המטלות הינן, למעשה "דוחות מעבדה". עליכם לבצע 6 מתוך 7 המטלות שבחוברת הקורס, מתוכן המטלה הראשונה היא מטלת חובה. ציון הקורס נקבע על פי ציון המטלות. אין בחינה!

לצורך התייעצות ובירורים אתם מוזמנים לפנות אלי דרך קבוצת הדיון, בטלפון 09-7781771 או ב -Email   baruchz@openu.ac.il.

           בהצלחה!

                            ד"ר ברוך זיו - מרכז ההוראה