02/03/2009

לאתר 2009ב של רמה E

https://telem.openu.ac.il/courses/09b_temp/c61136

המשך הודעה
21/12/2008

לכל קהל הסטודנטים:

סטודנטים המעוניינים בשיעורי תגבור נא לפנות אל שרון גולדשמיד

 בטלפון 09-7781151 או בדואר אלקטרוני sharong@openu.ac.il