08/03/2009

לכל תלמידי הקורס "דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים" (10660)

 

אנו פותחים את סמסטר סתיו (2009ב') של הקורס "דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות, הקשרים, משטרים".

ברצונו לברך את כל הסטודנטים החדשים של הקורס בקבוצות השונות ולאחל לכולנו סמסטר מהנה ופורה.

אני מקווה לפעילות עניפה באתר הקורס שתשכיל אותכם ואותנו.

 

בהצלחה

צוות הקורס