12/03/2009

לכל תלמידי הקורס "דיקטטורות במאה העשרים" (10662)

 

אנו פותחים את סמסטר האביב (2009ב') של הקורס "דיקטטורות במאה העשרים".

ברצונו לברך את כל הסטודנטים החדשים של הקורס בקבוצות השונות ולאחל לכולנו סמסטר מהנה ופורה.

אני מקווה לפעילות עניפה באתר הקורס שתשכיל אותכם ואותנו.

 

בהצלחה

צוות הקורס