08/06/2009

שלום,

אנא שלחו לכתובתי הפרטית ולא ברשום את העבודות המסכמות.

בברכה,

דן אוריין

קיבוץ הסוללים

17905

05/06/2009

שלום,

מסתמן פיתרון לשביתה.

אתם מתבקשים להשלים כתיבת העבודות ולשלוח אותן אלי בדואר לקיבוץ הסוללים, 17905

תלמידים המעוניינים ביעוץ אישי יכולים להיפגש איתי (בתאום מראש במייל) באוניברסיטת תל אביב הפקולטה לאמנויות חדר 205 בימים שלישי ורביעי בשבוע הבא אחרי השעה 18.

כיתבו עבודות טובות,

דן

02/04/2009

הארכיון בירושלים

זהבה או דינה

02 5883986

 

08/03/2009

שלום,

קראו בבקשה לשיעור הראשון את פרק המבוא, עמ' 9- 38.

מצורפת תמצית המתודולוגיה:

קראו אותה אחרי שסיימתם את הפרק.

 

מחקר של טקסטים תיאטרוניים מהיבטיהם החברתיים

(מסלול מחקר שתחילתו וסופו בקונטקסט)

חברה ותיאטרון

קונטקסט חברתי, פוליטי ותרבותי

מאפייני קבוצות היעד

ממצאי המחקר הסוציולוגי, הפוליטי והפסיכולוגי הרלוונטיים להצגה או לקבוצת של הצגות.

רפרטואר הכולל את מכלול המופעים התיאטרוניים שיש להם זיקה לטקסט הנלמד.

קריאה היסטורית של הרפרטואר המתייחסת לתדירותו וגם להיעדרותו של נושא או של קונפליקט מרפרטואר התיאטרון בתקופה מסוימת.

שדה מיקומם של הטקסטים במערכת התיאטרונית ואפיון של מוסדותיה.

התכוונות

ה"מחזאי" כ-transindividuel - כנציג קבוצתו.

אינטרטקסטואליות מערכת התרבות הישראלית.

"אינטרפרטציה כוללת" של מחזה מתורגם והתאמתו למציאות החברתית של קהלי היעד.

אינטרטקסטואליות "אופקית": תימטיקה, ז'אנרים, "מסלול הז'אנרים", ליהוק של שחקנים/יות. ("צל" של תפקידים קודמים).

טקסט

סוציו-נרטיב תבניות נרטיביות, וסיומות.

דמויות: דמות "נעדרת", סטריאוטיפ, אנטי-סטריאוטיפ, "טיפוס", ודמות ריאליסטית.

פענוח סוציו-סמיוטי של מקום תיאטרוני, קונבנציות המופע, מערכות הסימנים של ההצגה, וסוציו-לינגוויסטיקה.

התקבלות

מאפייני קבוצות הקהל

אינטרטקסטואליות "אנכית": עיתונות, פרסום, "שיחות תיאטרון"...

התקבלות על-פי הצלחה או אי-הצלחה.

התקבלות בכלים כמותיים ואיכותניים.

השפעה על המציאות החברתית

קליטתו ומקומו של טקסט תיאטרוני בשיח התרבותי, החברתי והפוליטי.