04/02/2013
FINAL 7.2.2013

 אנחנו מאחלים לכם הצלחה רבה

במבחן גמר ב' 7/2/2013 FINAL!

הנושאים:

Part 1 Business; Part 2 Conservation; Part 4 Politics; Part 5 Alternative Medicine.

רשימת המילים בהמשך למטה

GOOD LUCK, GAIL

המשך הודעה
25/10/2012
לסטודנטים בכיתה וירטואלית

הנחיות לתרגילים בויקי WIKI

WIKI FOR E STUDENTS

  התרגילים המקווניםחובה  (בפורום וגם ויקי) המקבץ לפני מבחן הביניים (ציון 21) שווים 5% והמקבץ לפני הגמר (ציון 22) שווים 5% !

הנחיות בקישור זההסרטון איך לעבוד עם וויקי

 

09/10/2012

אנחנו מאחלים לכם הצלחה

! ! GOOD LUCK

בכבוד,  גייל שוסטר-בוסקילה

מרכזת אנגלית רמה E

09-7781153