Curacin-A, מחיידקים כחוליים, כתרופה עתידית כנגד סרטן

מאת: ד"ר דרור בר-ניר
פורסם כרשומה בבלוג "חיידקים, נגיפים, ושאר ירקות", דצמבר 2012.
אמר מי שאמר, כבר מזמן, ואשמח אם תגלו לי מי זה, שהכימאים הגדולים באמת הם החיידקים המקיפים אותנו מכל עבר. הם סינתזו ויסנתזו חומרים כימיים שאף אחד לא חשב עליהם, וכל מה שנותר לנו לעשות, הוא לנסות ולמצוא את אותם חומרים, ולבדוק אם נוכל להעזר בהם.

מרבדים של חיידקים כחוליים ממינים שונים מאכלסים את האוקיינוסים, לרוב מרבד כזה כולל רק מין אחד ולא תערובת של מינים. זה מאפשר איסוף של כמות גדולה של חיידקים, ללא צורך לגדלם בכמויות בתנאי מעבדה, לבדוק את הרכבם הכימי ולחפש פעילות ביולוגית, אם יש כזו בתאים עצמם. אם רוצים לאתר חומרים שמופרשים מהחיידקים, יש לאקלם אותם במעבדה, לאפשר להם לגדול, ולנסות לברר אם יש חומרים בעלי פעילות מעניינת. Lyngbya majuscula - הם חיידקים כחוליים של האזורים הטרופיים באוקיינוסים. חיידקים אלה גדלים במרבדים צבעוניים ומכונים צמחי אש (fireweeds).


מרבד של חיידקי Lyngbya majuscula צילום: Ursula Keuper Bennett & Peter Bennett


בשנת 1994 אסף צוות מאוניברסיטת אורגון, בראשות ויליאם גרוויק (Gerwick) , חיידקי Lyngbya majuscula באזור האי קורסאו (Cura?ao - בים הקריבי), והפיק מהם רעלן שכונה על שם המקום, Curacin-A .Curacin-A, שבמקור כנראה מיועד לקטול טורפים פוטנציאליים של החיידקים, או מתחרים סביבתיים, התגלה בהמשך כקוטל תאיים סרטניים בתנאי מעבדה.

בשנים שחלפו מאז פוצל הסוג Lyngbya, וכיום ניתן לבודד את הרעלן גם מ-Moorea producta.


Curacin-A

כיצד פועל הקורסין-A? הוא נקשר לסיבי המיקרוטובולי (ממרכיבי שלד התא), באותו אתר אליו נקשרת התרופה קולכיצין (המופקת משורשי הסתוונית, ומשמשת כמעכב מיטוזה - חלוקת התאים), ובכך מונע את המשך הפילמור של הסיב.

גרוויק ועמיתיו בודדו את צבר הגנים המאפשר את יצור הקורסין-A. יתכן שבהמשך זה יאפשר את יצורו במעבדה כימית. האם יתאפשר להשתמש בקורסין-A כתרופה לטיפול במחלות סרטניות, ימים יגידו...

מקורות

Gerwick, H.W., M. Ann-Roberts, J.P. Proteau and J. Chem, 1994. Screening cultured marine microalgae for anticancer-type activity. J. Applied Phycol., 6: 143-149.

Zunxue Chang, Namthip Sitachitta, James V. Rossi, Mary Ann Roberts, Patricia M. Flatt, Junyong Jia, David H. Sherman, and William H. Gerwick, 2004, Biosynthetic Pathway and Gene Cluster Analysis of Curacin A, an Antitubulin Natural Product from the Tropical Marine Cyanobacterium Lyngbya majuscula. J. Nat. Prod. 67 (8), pp 1356–1367