האם תתערער היציבות האקולוגית של הכנרת?

אצה כחולית חדשה בכנרת והשלכותיה על איכות המים. מדוע היא מופיעה? אם תופיע שוב בשנה הבאה?

מאת: פרופ' טומי ברמן
מנהל המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון, חקר ימים ואגמים לישראל.
פורסם ב"טכנולוגיות מים" 24 , עמ' 37-30, 1995.
לאחרונה התעורר עניין ציבורי רב במצב מי הכנרת, בעקבות דיווחים על הופעתה של אצה "חדשה", שעלולה לסכן את איכות מי האגם. בשורות הבאות בכוונתי לתאר את העובדות הידועות לנו כיום לגבי התפתחותה והיעלמותה של האצה הזאת, ולהעלות כמה השערות ראשוניות לגבי הסיבות להופעתה בכנרת, בסתיו 1994.

לקראת סוף אוגוסט 1994, דיווחה פרופ' אוצה פולינגר, לראשונה, על הופעת חוטים של אצה כחולית מקבעת חנקן (אצה שמסוגלת לנצל חנקן גזי מומס לתזונתה, נוסף לחנקן מינרלי במים.) במי הכנרת. האצה זוהתה על ידה, על ידי מומחה גרמני, ועל ידי ד"ר בני טלטש מחברת מקורות כ-Aphanizomenon ovalisporum. זהו מין נדיר מסוג האפניזומנון. הניטור הראה, שב-11 בספטמבר 1994 אצות אלה כבר שלטו בפיטופלנקטון באגם. עד 3 באוקטובר הגיעו הכמויות של כלורופיל (פיגמנט שמהווה מדד לכמות האצות) לשיא של כ-280 מ"ג/ממ"ר והייצור הראשוני (פעילות פוטוסינטטית) ל-3.800 מ"ג פחמן/ממ"ר/יום, בעוד שהממוצעים הרב-שנתיים לעונה זו הם כ-100 מ"ג/ממ"ר ו-1.400 מ"ג פחמן/ממ"ר/יום, בהתאמה, בלבד. פריחת האצות גרמה לעלייה תלולה בעכירות המים וירידה חדה בשקיפות. כמויות האצות נשארו גבוהות במשך השבועות הראשונים של אוקטובר. לאחר הסערות הראשונות, בימים 20 עד 23 באוקטובר, החלה דעיכה של הפריחה ועד אמצע נובמבר לא נשארו חוטי אפניזומנון במים (איור מס' 1).


איור מס' 1: התפתחות פריחת האפניזומנון בכנרת 1994 (לפי ריכוזי כלורופיל במיקרוגרם/ליטר) לשנים 1993, 1994, וממוצע רב-שנתי לשנים 1970 עד 1993.
(נתונים: י. יעקבי, נ. קורן, ש. צ'ווה, ט. ברמן)


עובדתית, הפריחה של אפניזומנון ב-1994 לא גרמה לבעיות מיוחדות בהספקת המים מהכנרת. הטיפולים הרגילים של מקורות במי המוביל הארצי (השקעה עם אלום והכלרה) גרמו לירידה משמעותית ביותר במספר חוטי האצה עד ליציאה ממאגר אשכול. כמו כן, הצרכנים המקומיים סביב הכנרת השואבים מים ישירות מהאגם, לא דיווחו על בעיות באיכות המים. עם זאת, אנו מתייחסים לאירוע בחומרה ובכובד ראש מכמה סיבות:
מדוע הופיע האפניזומנון?
עד עתה לא פוענחו כל הממצאים והנתונים הסביבתיים שיכולים לתת הסבר להופעת האפניזומנון בסתיו 1994. המידע אודות המאפיינים הספציפיים של אצה זו אינו מספיק כדי להסביר באופן ברור איך ולמה היא התפתחה בכנרת. למרות זאת, העלו חוקרי המעבדה לחקר הכנרת כמה השערות ראשוניות בעניין זה:

מהסיבות הנ"ל נראה, שלפחות חלק מההסבר להופעת האפניזומנון נעוץ בקיומם של שטפים מוגברים של זרחן זמין באפילימניון בקיץ-סתיו 1994.

לעומת זאת, לא נראה שהיה מחסור מיוחד בחנקן מינרלי זמין כפי שהיה מתבקש, לכאורה, כדי לעודד גידול של אצות מקבעות חנקן. דווקא באוגוסט 1994, כאשר התחיל גידול של אפניזומנון, היו ריכוזים של חנקן (אמון) גבוהים מהרגיל באפילימניון (איור מס' 8).


איור מס' 8: ריכוזי אמון (מ"ג/ליטר) באפילימניון (ממוצע לעומקים 0 עד 10 מ') בכנרת. השוואה בין חודשי קיץ-סתיו 1944, לבין הממוצע הרב-שנתי (1969 עד 1993) לאותם חודשים.
s.d. = סטיית תקן. (נתונים: ע. נשרי, מ. שליכטר, ט. ברמן)


אגב, קיים לפחות דיווח אחד, מאגם בדנמרק, שבו התפתחה פריחה צפופה של אפניזומנון בתנאים של ריכוזים גבוהים של חנקן מינרלי, מעל 450 מיקרוגרם/ליטר (Jacobsen and Simonsen, 1994). ידוע שגורמים סביבתיים אחרים משפיעים על הופעת אצות כחוליות באגמים, למשל טמפרטורה, ערבול, עוצמת קרינה, pH ריכוזי CO2, "רעיה" של אצות מתחרות על ידי זואופלנקטון. ההשערה שהועלתה על ידי חוקרי המעבדה כדי להסביר מדוע בדרך כלל אין מופיעות אצות כחוליות מקבעות חנקן בכנרת, מצביעה על הריכוזים הגבוהים יחסית של סולפאט במי האגם שיכולים לדכא את הפעילות של ניטרוגנז, אנזים שנחוץ לתהליך של קיבוע החנקן. בנוסף, במחקר שהסתיים זה עתה במעבדה מצאנו, שתוספות של חומרים אורגניים שמתקשרים עם מתכות כמו ברזל - ועל ידי כך עושות את המתכות זמינות לאצות - גרמו להתפתחות של אצות כחוליות (לאו דווקא מקבעות חנקן) וצורניות במי כנרת. אם כך הדבר, ייתכן שמחסור בברזל זמין היווה בעבר גורם נוסף למיעוט הכחוליות בכנרת, ואולי שינויים במימשק הברזל במים תרמו להתפתחויות הפריחה ב-1994. מכל מקום, סביר להניח, שלא היתה סיבה אחת ויחידה שגרמה לתופעת האפניזומנון ומן הסתם שילוב של גורמים סביבתיים אחדים היה אחראי לכך.

כאמור, אנו רואים את פריחת האפניזומנון כאות אזהרה לגבי איכות מי הכנרת בעתיד. האירוע הזה מעלה את השאלה: האם חל שינוי משמעותי במערכת האקולוגית של הכנרת אשר גרם לשבירה של היציבות היחסית שאפיינה את אוכלוסיות האצות בעשרים וחמש השנים האחרונות (מאז שהוחל בניטור מסודר של מי האגם)? באופן כללי, לא נצפו שינויים קיצוניים בהרכבים של אוכלוסיות האצות בכנרת, לא בכמותן ולא בפעילותן הפוטוסינטטית (ייצור ראשוני), במשך יותר מ-20 שנה (איור מס' 9). לעומת זאת, היו שינויים מובהקים בכמה פרמטרים אחרים, לדוגמא ירידה בריכוזי המליחות, החנקן האורגני המומס, ובביומסה של זואופלנקטון. אך אלה לא השפיעו ישירות על איכות המים (Berman et al., 1993; ברמן, 1994). כרגע אין כלל ודאות לקיומה של נבואה שחורה, אך אם יתחילו להופיע מדי שנה כחוליות חוטיות מקבעות חנקן בכמויות גדולות, משמע שאנחנו צפויים להרעה משמעותית באיכות המים.


איור מס' 9: שינויים בכמויות של האצות בכנרת (ממוצעים חודשיים לפי כמות הכלורופיל, מ"ג/ממ"ר) מינואר 1972 עד דצמבר 1993. הקו העבה מסמן את הנטייה הכללית לפי "הממוצע הרץ".
(נתונים: ט. ברמן, י עקבי, מ. שליכטר)


לסיכום, עלי לציין, שהאירוע הזה מבליט שוב את חשיבותה של המעבדה לחקר הכנרת כגורם האחראי למעקב אחרי התפתחויות בתחום האיכות של מי הכנרת. לאחרונה התארגן צוות של חוקרים כדי לבצע תוכנית מחקר מיוחדת, שמטרתה להגדיר את התנאים שגרמו להופעת האפניזומנון ובסתיו 1994, להעריך את הסיכויים להישנותה של פריחת האצה הזו, או כחוליות אחרות, ובמידת האפשר להתוות דרכי טיפול כדי למנוע, או כדי לרסן את התופעה הזו. אין ספק, שיש לראות בחומרה את הופעת האפניזומנון ב-1994.

לקח מיידי הוא, שחייבים להקפיד, יותר מתמיד, שלא תחול הגברה של כניסת נוטריאנטים (כלומר חומרים מדשנים, במיוחד זרחן) ומזהמים אחרים לאגם ולמנוע כניסות חדשות כתוצאה מעבודות הפיתוח באגן ההיקוות. כמו כן, בהצעות לשינויים במימשק האגם בעתיד (הורדת מפלסים, הורדת רמת המליחות) יהיה צורך לקחת בחשבון את השפעתם האפשרית על הכמויות של נוטריאנטים שיגיעו למי הכנרת, בעיקר בעונת הקיץ והסתיו, ועל שטפי המיחזור של הנוטריאנטים בתוך האגם.

הבעת תודה
ברצוני להודות לחוקרים, לטכנאים ולספנים של המעבדה לחקר הכנרת על הנתונים והרעיונות שהובאו במאמר זה. במיוחד השתתפו באיסוף החומר: א. אוסטרובסקי, ב. אזולאי, ט. ברגשטיין בן-דן, מ. גפן, א. הדס, ד. המברייט, פ. וולין, ת. זהרי, מ. חטאב, י. יעקבי, א. מינדל, ע. נשרי, מ. סלע, א. פולינגר, א. פרפרוב, ר. פרפרוב, ש. צ'ווה, נ. קורן, מ. שליכטר. כמו כן, אני מודה לצוות אגן ההיקוות, חבל ירדן, מקורות, עבור תוצאות של האנליזות של חנקן וזרחן.

רובו של החומר במאמר זה הוצג על ידי צוות חוקרי המעבדה לחקר הכנרת ב"יום כנרת" שהתקיים ב-27/11/94, בנוכחות נציב המים וקהל מדענים, במכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה, חיפה.

ספרות
  1. ברמן ט., איטרופיקציה כמרכיב באיכות המים של הכנרת. הביוספרה: 9-8; 24-22, 1994.
  2. גפן מ., פריחת ציאנובקטריה בכנרת - סכנה לאגם. הביוספרה: 12-11; 10-7, 1994.
  1. Berman, T., Y.Z. Yacobi and U. Pollingher. Lake Kinneret: Phytoplankton stability and variability during twenty years. Aquat. Sci 54: 104-127, 1993. 3.
  2. Jacobsen A.J. and P. Simonsen. Distrubance events affecting phytoplankton biomass, composition and species diversity in a shallow eutrophic lake. Hydrobiol. 249: 9-14, 1993. 4.
  3. Padisak J., L.G. Toth and M. Rajczy. The role of storms in the summer succession of the phytoplankton community in a shallow lake (L. Balaton Hutigary). J. Plank. Res 10: 249-265. 5.
באדיבות פרופ' טומי ברמן, המחבר ו"מדיום" - רשת עתונות מקצועית, מו"ל, ת.ד. 57037, תל-אביב