לוח זמנים לקורס "עולם החיידקים"


מפגשים של הקבוצה הארצית


מפגשים של הקבוצה המוגברת


מועדי הבחינות
מפגשים של הקבוצה הארצית (660-01)


במהלך הלימוד מתקיימים שמונה מפגשים, בהם שני מפגשי מעבדה, שהם חובה. מפגשי ההנחיה מתקיימים, בדרך כלל, בביה"ס אליאנס בימי ג בשעות 20:00-17:00. מפגשי המעבדה מתקיימים במעבדה באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בשעות 16:00-10:00.

תאריךנושא המפגשהערות
1.ג: 2.11.2010יחידות 2-1 סרט: מבט אל עולם החיידקים
2.ג: 16.11.2010יחידה 3
3.ב: 7.12.2010יחידות 5-4
והלומדה Bacterial growth
המפגש נדחה בשבוע עקב מילואים של המנחה
4.ג: 21.12.2010יחידה 7 סרט: גנים במעגל
5.ב: 27.12.2010
ג: 28.12.2010
ד: 29.12.2010
מעבדה I
מפגש חובה
במעבדה ברעננה 16:00-10:00
6.ב: 03.01.2011
ג: 04.01.2011
ד: 05.01.2011
מעבדה II
מפגש חובה
במעבדה ברעננה 16:00-10:00
7.ג: 11.01.2011יחידות 10-9 סרט: כיצד לבנות פאז'
8.ב: 25.01.2011יחידות 12-11סרט: סוף עידן האנטיביוטיקה
חזרה לקראת הבחינה


מפגשים של הקבוצה המוגברת (556-81)


במהלך הלימוד מתקיימים 14 מפגשים, בהם שני מפגשי מעבדה, שהם חובה. מפגשי ההנחיה מתקיימים, בדרך כלל, בתיכון חדש בימי ד בשעות 20:30-17:30. מפגשי המעבדה מתקיימים במעבדה באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בשעות 16:00-10:00.

להזכירכם, למפגשי ההנחיה של הקבוצה המוגברת יכולים להשתתף רק סטודנטיםה הרשומים אליה.
תאריךנושא המפגשהערות
1.ד: 27.10.2010יחידה 1 סרט: מבט אל עולם החיידקים
2.ד: 03.11.2010יחידה 2
3.ד: 10.11.2010יחידה 3א
4.ד: 17.11.2010יחידה 3ב
5.ד: 24.11.2010יחידה 4 סרט: חיידקים - חוליה חיונית במחזור החנקן
6.ב: 01.12.2010יחידה 5
ושתי הלומדות

7.ד: 08.12.2010יחידה 7א
8.ג: 15.12.2010יחידה 7בסרט: גנים במעגל
9.ד: 22.12.2010יחידה 9סרט: כיצד לבנות פאז'
10.ב: 27.12.2010
ג: 28.12.2010
ד: 29.12.2010
מעבדה I
מפגש חובה
במעבדה ברעננה 16:00-10:00
11.ב: 03.01.2011
ג: 04.01.2011
ד: 05.01.2011
מעבדה II
מפגש חובה
במעבדה ברעננה 16:00-10:00
12.ד: 12.01.2011יחידה 10
13.ד: 19.01.2011יחידה 11סרט: סוף עידן האנטיביוטיקה
14.ד: 26.01.2011יחידה 12
חזרה לקראת הבחינה


מועדי הבחינות


רק הודעה רשמית ממחלקת אירגון הבחינות מחייבת את האוניברסיטה.

מועד א4 (84):

יום ב, 14 בפברואר 2011

מועד א6 (87):

יום ב, 21 בפברואר 2011

מועד ב5 (95):

יום ה, 07 באפריל 2011