האם ריקציות קרובות גנטית למיטוכונדריה?

פורסם ב"תצפית" 4, עמ' 16, ינואר 1999
לאחרונה תואר הרצף המלא של Rickettsia prowasekii, המועברת ע""י כינים וגורמת לטיפוס. העבודה שפורסמה בעיתון Nature וצוטטה בעיתון Science (282:1243, 1998) ע"י צ'רלס קורקלנד וחבריו מאוניברסיטת אופסלה בשבדיה, חשפה את הגנום של החיידק בן 1.1 מליון זוגות בסיסים ותעדה 834 גנים. רצף זה הינו אחד משמונה עשר הרצפים המיקרוביאלים שתוארו עד כה. השוואה בין רצפים של ה-RNA הריבוזומי של הריקציה, אשר כמו כל חברותיה מסוגלת להתרבות רק בתוך תאיים חיים, לרצפי DNA של המיטוכונדריה הראתה דמיון רב, דבר המרמז שאולי יש קשר אבולוציוני בין הפתוגן למיטוכונדריה. הדמיון היה רב ביותר בגנים הקשורים לייצור אנרגיה. כמו כן מצאו החוקרים דמיון בין גנים של הריקציה לאלה שנמצאים במיטוכונדריות של שמרים אך נמצאים בגרעין תא השמר. קורקלנד סובר, שמנגנון אבולוציוני פרק את הגנים מהמיטוכונדריה לגרעין וכך נעשתה המיטוכונדריה תלויה לחלוטין בתא המאכסן, עד שלא יכלה לשרוד אלא בתוך תא חי.

הריקציה הינה עדות לתהליך אבולוציוני בו טפיל מאבד חלק מהגנים שלו ונעשה תלוי במאכסן. בריקציה נמצא שחסרים גנים הדרושים לבניית אבני הבנין של ה-DNA. יותר מכך, סוברים החוקרים, הטפיל נמצא עדיין בתהליך של איבוד גנים. למשל, הגן metK היוצר אנזים המוסיף מתיונין לאבני בנין מסוימות, מצוי בכל המיקרואורגניזמים שמופו עד כה, הוא פגום ואינו מתבטא בריקציה והוא חסר לחלוטין בכלמידיה, שהוא טפיל תוך תאי ממשפחה אחרת. כמו כן גנים נוספים עברו מוטציה בריקציה ואינם מתבטאים, רק 75% מכלל הגנום של הריקציה מתבטא, שעור נמוך יחסית לערך המקביל בחיידקים אחרים. גילויים אלה ישפכו אור על האבולוציה של המיקרואורגניזמים והתאים ויעזרו בפיתוח תרכיבים כנגד פתוגנים אלה.

(Science, 1998, 282:1243)
באדיבות "רום - הוצאה לאור ברפואה ומדע".