צו גיוס לחיידקים זוללי שמן

המקור: "ירוק כחול לבן" 14, אפריל-מאי 1997, עמוד 81.

חברת "אנסול" האמריקנית מגייסת לעזרה את החיידקים זוללי השמן. החברה פיתחה מיתקן מיוחד, המתחבר לתחתית כיור של מטבח תעשייתי או מסחרי ופועל בתנאים של מדגרה.

'סביבת העבודה' הזו מאפשרת לחיידקים לפעול כקצב מהיר פי 150 מזה של חיידקים רגילים. החיידקים מסוגלים להפוך עד 70 אחוז מהשמן לדו-תחמוצת הפחמן ומים, וכך לצמצם בהרבה את כמות שפכי הרפש השמנוני, המהווים מיפגע סביבתי לא מבוטל.

דו ירחון לאיכות חיים וסביבה
בטאון פורום המשק והכלכלה
למען איכות הסביבה בישראל
הל"ה 6, גבעתיים
טלפון - 03-5732750/1
פקס - 03-5732749
ecoforum@netvision.net.il
באדיבות מערכת ירוק כחול לבן.