לחיידק Pseudomonas גנים משותפים באלימות לבעלי חיים ובצמחים

פורסם ב"סינתזיס" 11 , עמ' 15, דצמבר 1995.
על-פי Science (1995) 268:1899
ישנן מעט דוגמאות בהן אורגניזם מסוים עשוי לגרום מחלה הן בצמחים והן בבעלי חיים. אחת מהן מיוצגת ע"י החיידק Pseudomonas aeruginosa, הגורם למחלת ה"רקב הרך" בעלי צמחים (תודרנית - Arabidopsis - ממשפחת המצליבים), וגם גורם זיהומים חמורים בעיקר בפצעי נפגעי כוויות.

לאחרונה נמצא על ידי צוותו של פ' אוסובל מבית החולים הכללי בבוסטון, שגם גנים זהים אחראיים לאלימות החיידק בצמח ובבעלי חיים. הצוות סרק 75 זני פסאודומונס, ונמצאו שניים שגרמו מחלה קשה בצמחים, כשאחד מהם גם גורם 75% תמותה בעכברים שסבלו מכוויות. שני הגנים, שהיו ידועים כחשובים באלימות החיידק בבעלי חיים toxA ו-plcS, נמצאו גם כקובעים את תכונת האלימות בצמחים. כשפגעו באחד הגנים הנ"ל, ירדה התמותה בצמחים ב-40%. כמו כן, מצאו החוקרים, שגן הקשור בגרימת המחלה בצמח (gacA) הינו חיוני גם לכושר ההדבקה בבעלי חיים.

הקהילה המדעית מוצאת חשיבות רבה בגילוי זה, באשר מצד אחד הוא פותח כר נרחב למחקר גנים לאלימות בצמחים במקום בבעלי חיים, ומצד שני יעזור בהבנת מנגנוני האלימות של חיידקים ועשוי לאתר מטרות חדשות לחומרים אנטי חיידקיים.