האם ייתכנו חיים על סלעים ומים בלבד?

כתבה: פרופ' רפאל איקן

פורסם ב"כמעט 2000" 10, עמ' 47, אביב 1996.

מרבית צורות החיים על פני כדור-הארץ "חבים" חוב גדול לשמש. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבתחילת שרשרת המזון יש צמחים ירוקים וחיידקים העושים שימוש באנרגיית השמש לשם יצירת מזון וחמצן. אף חיידקים החיים עמוק מתחת לפני הקרקע ובמעיינות חמים עמוקים בים קשורים במידה מסוימת לפוטוסינתזה ותלויים בחומר אורגני. אך הסתבר שיש חיידקים החיים בסלעי בזלת בעומק כמה מאות מטרים, ושאינם "רואים" את עין השמש.

לאחרונה קדחו חוקרים במאגר מי תהום באתר הנפורד שבמדינת וושינגטון שבארה"ב, עד כ-1500 מטר עומק. מטרתם היתה לאתר חיידקים המפרקים חומרים רדיואקטיביים ומזהמים שונים. הם מצאו שם כמויות גדולות הרבה יותר של חיידקים מאשר שיערו, וזאת על אף העובדה שהאתרים היו עשויים מאבן בזלת, שתכולת הפחמן האורגני בה נמוכה בדרך כלל, ואינה מספקת לתזונת החיידקים.

החוקרים מצאו שם גם כמויות גדולות של הגזים מימן ומתאן, שמקורם ביולוגי. עובדה זו מעידה על כך שהחיידקים הם מתנוגניים (מנצלים מימן כמקור אנרגיה) ואנארוביים (חיים בסביבה ללא חמצן).

מה היה הרמז להימצאות המימן? בבאר סמוכה השתמשו בציוד ריתוך, ותוך כדי כך אירעה התפוצצות, כנראה עקב נוכחות מימן בבאר, שהיתה מלאה חלוקי אבני בזלת. מהו מקור המימן? החוקרים הניחו שאבני הבזלת שיחררו את גז המימן, כאשר סיליקט ברזלי המצוי בהם הגיב במגע עם מים. לשם אימות ההנחה עירבבו החוקרים אבני בזלת כתושים במים (נטולי חמצן), והתערובת אכן גרמה לשיחרור מימן. כמו כן הם הניחו אבני בזלת ומי-תהום שהכילו חיידקים במכל אטום, למשך שנה שלמה, ונוכחו שהחיידקים הצליחו לשרוד בסביבה עוינת זו.

מימצאים אלה עשויים לתמוך בהשערות שהיו קיימים אורגניזמים על פני כדור-הארץ - עוד בטרם התחולל תהליך הפוטוסינתזה, לפני כ-2.8 ביליון שנה. עם זאת מתעוררים ספקות לגבי מקורו של המימן. ייתכן שמקורו הוא געשי או ביולוגי, וכן אפשר שהחיידקים עצמם מזרזים את היווצרות המימן על-ידי ייצור חומר כימי התוקף את פני השטח של אבני הבזלת.

החוקרים סבורים כי ייתכן שחיידקים כאלה מצוים בתוך כוכב הלכת מאדים, וזאת על אף העובדה שהחללית וייקינג לא הצליחה לאתר בשנות השבעים קיומן של צורות חיים כלשהן על פני כוכב הלכת.


המרכז להוראת המדעים,
האוניברסיטה העברית בירושלים,
גבעת-רם, 91904,
למינויים להתקשר
לטלפון: 02-6585365
באדיבות מערכת כמעט 2000, המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.