צוות הקורסמרכז ההוראה ומנחה הקבוצה המוגברת (556-81):

ד"ר דרור בר-ניר
דואר אלקטרוני: drorb@openu.ac.il
ביחידה האקדמית בירושלים, הגן הטכנולוגי, חדר 55, בטלפון 02-6773318,
בימי ב ו-ד ברעננה, בבניין האקדמיה, חדר 243, בטלפון 09-7781750.
שעות הקבלה: ימי ג, 14:00-10:00, בטלפון 02-6773318,
ובימי א, בשעות 23:00-21:30, בטלפון 02-6414227.
סקייפ: dror-bn פקס: 02-6789124מנחה בקבוצה הארצית (660-01 - בביה"ס אליאנס):

ד"ר יצחק מזרחי
דואר אלקטרוני: itzhakmi7@gmail.com
שעות הנחייה טלפונית: ימי א, 23:00-21:00, בטלפון 03-6479882.

מנחה במעבדה ובודקת הממ"נים:

ד"ר מלי גלעד
דואר אלקטרוני: malca@hadassah.org.il
כתובת למשלוח הממ"נים: רח' יהושע ביצור 20/1, גבעת משואה ירושלים 96410. טלפון: 02-6430939


רכזת מנהלית של המחלקה:

רונה אלון
דואר אלקטרוני: ronaal@openu.ac.il
במזכירות המחלקה למדעי הטבע והחיים, בבנין האקדמיה, חדר 258, ימי א-ה 15:00-09:00, בטלפון 09-7781747. פקס: 09-7780661