חיידקים במשדרי וידאו

משדרי וידיאו בנושא חיידקים משודרים בשלושה ערוצים:הטלוויזיה החינוכית

משדרי האוניברסיטה הפתוחה

ערוץ המדע (8)סרטים מהטלוויזיה החינוכית
סרטים מהאוניברסיטה הפתוחה


הסרטים ניתנים לצפייה בספריית האוניברסיטה.

משדרים מערוץ המדע