חלוקת הגביש לסקטורים משניים - בין מקטבים מצטלבים
חלוקה פנימית של גבישי הקוורץ לגבישי משנה. הגדלה פי מאה.