פלייזרים של קוורץ - באור מקוטב מישורית
גבישי קוורץ מוארכים, כתוצאה ממעוות.