גבישי קוורץ מוארכים - באור מקוטב מישורית
גבישי קוורץ מוארכים - פלייזר, ובהם רצועות מעוות.