חלוקת הגביש לסקטורים משניים - באור מקוטב מישורית
חלוקה פנימית של גבישי הקוורץ לגבישי משנה.