מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע

מעבדה בסלעים מותמרים

מבנים של גבישי קוורץ ופלדשפר

לחץ על התמונה להגדלתה

flazer1 79KB 591x503
תמונה 1
פלייזרים
באור מקוטב מישורית
xflazer1 93KB 591x501
תמונה 2
פלייזרים
בין מקטבים מצטלבים
deformationstrips 58KB 591x456
תמונה 3
רצועות מעוות
באור מקוטב מישורית
Xdeformationstrips 75KB 591x456
תמונה 4
רצועות מעוות
בין מקטבים מצטלבים
flazer4 54KB 591x498
תמונה 5
רצועות מעוות
באור מקוטב מישורית
xflazer4 76KB 591x502
תמונה 6
רצועות מעוות
בין מקטבים מצטלבים
shadow 70KB 591x455
תמונה 7
צלליות לחץ
באור מקוטב מישורית
xshadow 102KB 591x454
תמונה 8
צלליות לחץ
בין מקטבים מצטלבים
sectors40 53KB 591x452
תמונה 9
חלוקה לסקטורים
באור מקוטב מישורית
xsectors40 72KB 591x443
תמונה 10
חלוקה לסקטורים
בין מקטבים מצטלבים
Xsectors100 311KB 591x443
תמונה 11
חלוקה לסקטורים
בין מקטבים מצטלבים
x120degrees 76KB 591x443
תמונה 12
גיבוש למשושים
בין מקטבים מצטלבים

Telem's logo
Copyright ©,The Open University of Israel 1997-2003 All rights reserved
© 2003 - תשס"ג כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה