גבישי קוורץ מוארכים - בין מקטבים מצטלבים
גבישי קוורץ מוארכים - פלייזר, ובהם רצועות מעוות.